Plan de învăţamânt


Domeniul: INGINERIE ELECTRICĂ
Specializarea: ELECTROMECANICĂ

Legenda:
F = disciplină fundamentală
D = disciplină în domeniu
S = disciplină de specialitate
C = disciplină complementară

SEMESTRUL 7 - anul IV
Nr. Crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Tipul disciplinei
Observaţii (forma de examinare)
  Discipline opţional independente (3L4.12)              
L1
Sisteme cu microprocesoare
2
0
2
0
4
D
D
L2
Automatizări industriale
2
0
2
0
4
S
E
L3
Sisteme de achiziţie de date
2
0
2
0
4
D
E
L4
Electrotermie
2
0
1
0
4
S
D
L5
Maşini unelte şi agregate
2
0
1
0
4
S
D
L6
Evaluare şi diagnosticare
2
0
1
0
4
S
D
L7
Toleranţe şi control dimensional
2
0
2
0
4
S
E
L8
Tribologie
2
0
2
0
4
S
E
L9
Proiectarea dispozitivelor
2
0
2
0
4
S
E
L10
Vibraţii mecanice
2
0
2
0
4
S
E
L11
Proiectare asistată de calculator
2
0
1
0
4
S
D
L12
Dinamică şi vibraţii
2
0
1
0
4
S
D
Discipline opţional împachetate (1P1.3)
P1
5
Acţionări electromecanice şi tracţiune electrică 2
2
0
1
1
5
S
E
6
Instalaţii electrice 2
1
0
2
1
5
S
E
7
Automate programabile
2
0
1
0
4
D
D
P2
5
Acţionări electromecanice şi tracţiune electrică 2
2
0
1
1
5
S
E
6
Instalaţii electrotermice
1
0
2
1
5
S
E
7
Metode matematice de optimizare
2
0
1
0
4
S
D
P3
5
Acţionări electromecanice şi tracţiune electrică 2
2
0
1
1
5
D
E
6
Echipamente numerice
1
0
2
1
5
S
E
7
Tehnica transmiterii informaţiei numerice
2
0
1
0
4
S
D
  Total
13
0
11
2
30
  Total ore/sem
26
Discipline facultative
9
Bazele contabilităţii
1
1
0
0
2
C
D
10
Reţele de calculatoare
2
0
2
0
4
D

 

SEMESTRUL 8 - anul IV
Nr. Crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Tipul disciplinei
Observaţii (forma de examinare)
Setul de discipline opţional independente 4L2.6
L1
Linii flexibile şi robotică
4
0
2
0
3
S
E
L2
Sisteme de conducere Fuzzy
4
0
2
0
4
S
E
L3
Aplicaţii cu microcontrolere
4
0
2
0
3
S
E
L4
Sisteme expert
4
0
2
0
4
S
E
L5
Sisteme automate complexe
4
0
2
0
3
S
E
L6
Tehnologia întreţinerii şi reparării utilajelor electromecanice
4
0
2
0
4
S
E
Observaţie: Se aleg 2 discipline astfel încât să totalizeze 7 credite
Setul de discipline opţional împachetate 2P1.3
P1
3
Fiabilitate şi diagnoză
4
0
2
0
3
S
E
4
Utilaje electromecanice industriale
4
0
4
0
5
S
E
P2
3
Proiectarea utilajelor electromecanice industriale
4
0
2
0
3
S
E
4
Echipamente electrocasnice
4
0
4
0
5
S
E
P3
3
Optimizarea proceselor industriale
4
0
2
0
3
S
E
4
Transmisii analogice şi digitale
4
0
4
0
5
S
E
Observaţie: se alege un singur pachet
5
Elaborare lucrare de licenţă
15
7 săpt.x 26 ore
  Total
8
0
5
0
30
  Total ore/sem
26
 

Notă: Semestrul 8 are următoarea structură:
    - 7 săptămâni de activităţi didactice,
    - 2 săptămâni - sesiune de examinare,
    - 2 săptămâni - practică în vederea elaborării lucrării de licenţă,
    - 5 săptămâni - elaborarea lucrării de licenţă.

 

Address: Revoluţiei 5
Hunedoara,
Zip code: 331128, Romania
Phone: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro