Plan de învăţamânt


Domeniul: INGINERIE ŞI MANAGEMENT
Specializarea: INGINERIEA ELABORĂRII MATERIALELOR METALICE

SEMESTRUL 1- anul I
Nr. Crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Observaţii (forma de examinare)
1
Analiză matematică
2
2
0
0
4
E
2
Fizică
3
1
1
0
4
E
3
Chimie generală
2
1
1
0
5
E
4
Utilizarea şi programarea calculatoarelor
2
0
2
0
4
D
5
Algebră şi geometrie
2
2
0
0
4
E
6
Microeconomie
2
2
0
0
4
D
7
Limbi străine
0
2
0
0
2
D
8
Educaţie fizică
0
1
0
0
1
D
9
Practică
2
C
Total
13
11
4
0
30
4 E , 4 D, 1 C
Total ore/sem
28
Discipline facultative
10 Psihologia educaţiei
2
2
0
0
5
E

 

SEMESTRUL 2– anul I
Nr crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Observaţii
(forma de examinare)
1
2
2
0
0
4
E
2
2
0
2
0
4
D
3
3
0
2
0
5
E
4
2
1
0
0
4
E
5
2
0
2
0
4
D
6
2
0
2
0
4
E
7
0
2
0
0
2
D
8
0
1
0
0
1
D
9
2
C
Total
13
6
8
0
30
4E , 4D, 1C
Total ore/sem
27
Discipline facultative
10
Pedagogie I
2
2
0
0
5
E

 

Address: Revoluţiei 5
Hunedoara,
Zip code: 331128, Romania
Phone: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro