Plan de învăţamânt


Domeniul: INGINERIE ŞI MANAGEMENT
Specializarea: INGINERIEA ELABORĂRII MATERIALELOR METALICE

SEMESTRUL 3- anul II
Nr. Crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Observaţii (forma de examinare)
1
Metode numerice
2
0
2
0
4
D
2
Grafică tehnică asistată de calculator
1
0
2
0
4
D
3
Rezistenţa materialelor
2
2
1
0
5
E
4
Termotehnică
2
1
1
0
4
E
5
Chimie fizică I
2,5
1,5
1
0
5
E
6
Cristalografie
2
0
2
0
4
E
7
Comunicare
0
0
1
0
1
D
8
Educaţie fizică
0
1
0
0
1
D
9
Practică
2
C
Total
11,5
5,5
10
0
30
4E , 4D, 1C
Total ore/sem
27
Discipline facultative
10 Pedagogie II
2
2
0
0
5
E

 

SEMESTRUL 4– anul II
Nr crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Observaţii
(forma de examinare)
1
1
0
1
0
2
D
2
2
0
2
0
4
D
3
2
1
1
0
4
E
4
2,5
1
1
0
5
E
5
2
0
1
1
4
E
6
2,5
1
2
0
6
E
7
1
1
0
0
2
D
8
0
1
0
0
1
D
9
2
C
Total
13
5
8
1
30
4E , 4D, 1C
Total ore/sem
27
Discipline facultative
10
Didactica specialităţii
2
2
0
0
5
E

 

Address: Revoluţiei 5
Hunedoara,
Zip code: 331128, Romania
Phone: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro