Plan de învăţamânt


Domeniul: INGINERIE ŞI MANAGEMENT
Specializarea: INGINERIEA ELABORĂRII MATERIALELOR METALICE

SEMESTRUL 5 - anul III
Nr. Crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Observaţii (forma de examinare)
1
Management
1
2
0
0
3
D
2
Metalurgie fizică II
1,5
0
1,5
0
3
E
3
Agregate termice
2
0
1
0
3
D
4
Transfer de masă în stare lichidă
2,5
1
0
0
5
E
5
Teoria proceselor metalurgice
2,5
1
1
0
5
E
Discipline opţionale independente
I1
Echipamente mecanice în metalurgia extractivă
2
0
1
1
4
D
Maşini de ridicat şi transportat
2
0
1
1
4
D
Echipamente si instalaţii pentru ecologizare în industria de materiale
2
0
1
1
4
D
I2
Baza energetică şi de materii prime
2,5
0
1,5
1
5
E
Prepararea minereurilor şi cărbunilor
2
0
2
1
5
E
8
Practica
2
C
  Total
14
4,5
6,5
1
30
4E , 3D, 1C
  Total ore/sem
26
Discipline facultative
9
Practică pedagogică I
0
3
0
0
5
D
Discipline facultative opţionale
9.1
Tehnici de informare si comunicare
1
2
0
0
4
D
9.2
Comunicare educaţională
1
2
0
0
4
D

 

SEMESTRUL 6 - anul III
Nr. Crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Observaţii (forma de examinare)
1
Marketing
1
2
0
0
3
D
2
Teoria deformărilor plastice
2
1
1
0
4
E
3
Bazele teoretice ale turnării
2
0
1
0
3
E
4
Propietăţi ale materialelor metalice
2,5
0
1,5
0
4
D
5
Agregate termice în metalurgie
2,5
0
1
1
5
E
Discipline opţionale independente
I3
Metalurgia pulberilor
2,5
0
1,5
0
5
E
Materiale compozite
2,5
0
1,5
0
5
E
I4
Materiale ceramice
2
0
1,5
0
4
D
Materiale speciale
2
0
1,5
0
4
D
8
Practica
2
C
  Total
14,5
3
7,5
1
30
4E , 3D, 1C
  Total ore/sem
26
Discipline facultative
9
Practică pedagogică II
0
2
0
0
5
D
10
Evaluare finală – portofoliu didactic
0
1
0
0
1
E

 


 

Address: Revoluţiei 5
Hunedoara,
Zip code: 331128, Romania
Phone: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro