Plan de învăţamânt


Domeniul: INGINERIE ŞI MANAGEMENT
Specializarea: INGINERIEA ELABORĂRII MATERIALELOR METALICE

  - Discipline opţionale alese pentru anul de învăţământ 2009-2010
SEMESTRUL 7 - anul IV
Nr. Crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Observaţii (forma de examinare)
  Discipline opţionale independente            
I5
Tehnologii de deformare plastică
2
0
1
0
4
E
Tehnologia procesării materialelor la cald
2
0
1
0
4
E
I6
Optimizarea proceselor metalurgice
2,5
0
1,5
0
4
D
Conducerea proceselor metalurgice
2,5
0
1,5
0
4
D
I7
Tratamente termice
2
0
1
0
4
E
Coroziune şi protecţie anticorosivă
2
0
1
0
4
E
I8
Elaborarea metalelor şi aliajelor neferoase
2
0
1
0
4
E
Tehnologii avansate de elaborare a materialelor
2
0
1
0
4
E
Discipline opţionale împachetate*
P1
1
Metalurgia fontei şi feroaliajelor
2,5
1
1
1
6
E
2
Metalurgia oţelului 1
3
0
1
1
4
E
3
Turnarea aliajelor metalice sub formă de piese
1,5
0
1
0
4
D
P2
1
Elaborarea şi turnarea fontei
2,5
1
1
1
6
E
2
Elaborarea şi turnarea oţelului
3
0
1
1
4
E
3
Procedee speciale de formare şi turnare a pieselor metalice
1,5
0
1
0
4
D
P3
1
Metalurgia fontei şi feroaliajelor
2,5
1
1
1
6
E
2
Metalurgia oţelului 1
3
0
1
1
4
E
3
Aliaje metalice speciale
1,5
0
1
0
4
D
  Total
15,5
1
7,5
2
30
4E , 3D
  Total ore/sem
26
Discipline facultative
8
Bazele contabilităţii
1
1
0
0
2
D
9
Baze de date
1
1
0
0
2
D

*Obs. - se alege un singur pachet

SEMESTRUL 8 - anul IV
Nr. Crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Observaţii (forma de examinare)
  Discipline opţionale independente            
I9
Ingineria şi managementul mediului
4
0
3
0
4
E
Ergonomie şi microclimat industrial
4
0
3
0
4
E
Ecometalurgie
4
0
3
0
4
E
I10
Sisteme flexibile de procesare a materialelor
3
0
2
0
2
E
Automatizări industriale
3
0
2
0
2
E
Valorificarea deşeurilor metalice
3
0
2
0
2
E
Discipline opţionale împachetate*
P4
4
Ingineria şi managementul calităţii
4
2
1
0
4
E
5
Metalurgia oţelului 2
4
0
3
0
5
E
P5
4
Ingineria calităţii
4
2
1
0
4
E
5
Rafinarea şi retopirea oţelului
4
0
3
0
5
E
P6
4
Ingineria şi managementul calităţii
4
2
1
0
4
E
5
Elaborarea şi procesarea oţelurilor aliate
4
0
3
0
5
E
  Total
15
2
9
0
30
4E
  Total ore/sem
26

*Obs. - se alege un singur pachet

Notă: Semestrul 8 are următoarea structură:
    - 7 săptămâni de activităţi didactice,
    - 2 săptămâni - sesiune de examinare,
    - 2 săptămâni - practică în vederea elaborării lucrării de licenţă,
    - 5 săptămâni - elaborarea lucrării de licenţă.

 

Address: Revoluţiei 5
Hunedoara,
Zip code: 331128, Romania
Phone: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro