Plan de învăţamânt


Domeniul: ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE
Specializarea: INFORMATICĂ INDUSTRIALĂ

Legenda:
D = evaluare distribuită
E = examen
C = colocviu (formă de evaluare dedicată exclusiv disciplinei "Practică")
C = curs
S = seminar
L = laborator
P = proiect

SEMESTRUL I - anul I
Nr. Crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Observaţii (forma de examinare)
1
Analiză matematică
2
2
0
0
4
E
2
Algebră şi geometrie
2
2
0
0
4
E
3
Fizica
3
1
1
0
4
E
4
Utilizarea şi programarea calculatoarelor
2
0
3
0
5
E
5
Chimie generală
2
0
1
0
4
D
6
Microeconomie
2
2
0
0
4
D
7
Limbi străine
0
2
0
0
2
D
8
Educaţie fizică
0
1
0
0
1
D
9
Practică
2
C
Total
13
10
5
0
30
Total ore/sem
28
Discipline facultative
10 Psihologia educaţiei
2
2
0
0
5
E

 

SEMESTRUL 2– anul I
Nr crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Observaţii
(forma de examinare)
1
2
2
0
0
4
E
2
2
0
2
0
4
D
3
3
0
2
0
5
E
4
2
0
2
0
4
E
5
2
1
0
0
4
D
6
2
0
2
0
4
E
7
0
2
0
0
2
D
8
0
1
0
0
1
D
9
2
C
Total
13
6
8
0
30
Total ore/sem
27
Discipline facultative
10
Pedagogie I
2
2
0
0
5
E

 

Address: Revoluţiei 5
Hunedoara,
Zip code: 331128, Romania
Phone: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro