Plan de învăţamânt


Domeniul: ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE
Specializarea: INFORMATICĂ INDUSTRIALĂ

Legenda:
D = evaluare distribuită
E = examen
C = colocviu (formă de evaluare dedicată exclusiv disciplinei "Practică")
C = curs
S = seminar
L = laborator
P = proiect

SEMESTRUL 3 - anul II
Nr. Crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Observaţii (forma de examinare)
1
Matematici asistate de calculator
2
0
2
0
4
D
2
Grafică tehnică asistată de calculator
1
0
2
0
4
D
3
Circuite integrate analogice
2
0
2
0
5
E
4
Structuri de date şi algoritmi
2
1
2
0
5
E
5
Dispozitive şi circuite electronice
2
0
2
0
4
E
6
Procese industriale
2
0
2
0
3
E
7
Cultură şi civilizaţie
1
1
0
0
2
D
8
Educaţie fizică
0
1
0
0
1
D
9
Practică
2
C
Total
12
3
12
0
30
Total ore/sem
27
Discipline facultative
10 Pedagogie II
2
2
0
0
5
E

 

SEMESTRUL 4– anul II
Nr crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Observaţii
(forma de examinare)
1
1
0
1
0
2
D
2
2
0
2
0
4
D
3
2
0
2
0
4
E
4
2
0
2
0
4
E
5
2
0
2
0
5
E
6
2
0
2
0
4
E
7
2
0
2
0
4
D
8
0
1
0
0
1
D
9
2
C
Total
13
1
13
0
30
Total ore/sem
27
Discipline facultative
10
Didactica specialităţii
2
2
0
0
5
E

 

Address: Revoluţiei 5
Hunedoara,
Zip code: 331128, Romania
Phone: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro