Plan de învăţamânt


Domeniul: ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE
Specializarea: INFORMATICĂ INDUSTRIALĂ

Legenda:
D = evaluare distribuită
E = examen
C = colocviu (formă de evaluare dedicată exclusiv disciplinei "Practică")
C = curs
S = seminar
L = laborator
P = proiect

SEMESTRUL 5 - anul III
Nr. Crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Observaţii (forma de examinare)
1
Management
1
1
0
0
2
D
2
Sisteme bazate pe microprocesoare
2
0
2
0
5
E
3
Teoria sistemelor şi reglaj automat
3
1
2
0
6
E
4
Programare Java
2
0
2
0
4
E
5
Comunicare
0
0
1
0
1
D
Discipline opţionale independente
L1
Electronică de putere
2
0
2
0
5
D
L2
Tehnologii Internet
2
0
2
1
5
E
L3
Aparate electrice
2
0
2
0
5
D
L4
Elemente neelectrice de execuţie
2
0
2
1
5
E
L5
Proiectarea asistată a circuitelor electrice
2
0
2
0
5
D
L6
Sisteme de baze de date pentru gestiunea intreprinderilor
2
0
2
1
5
E
  Observaţie: Se aleg 2 discipline astfel încât să totalizeze minim 10 credite  
8
Practica
2
C
  Total
12
2
11
1
30
  Total ore/sem
26
Discipline facultative
9
Practică pedagogică I
0
3
0
0
5
D
Discipline facultative opţionale
10.1
Tehnici de informare si comunicare
1
2
0
0
4
D
10.2 Comunicare educaţională
1
2
0
0
4
D

 

SEMESTRUL 6 - anul III
Nr. Crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Observaţii (forma de examinare)
1
Marketing
1
1
0
0
2
D
2
Sisteme de operare
2
0
2
0
4
E
3
Maşini electrice şi acţionări electrice
3
1
2
0
6
E
4
Modelare şi simulare
2
0
1
0
4
E
5
Limbaje de asamblare
2
0
2
0
4
E
Discipline opţionale independente
L1
Interfeţe şi periferice
2
0
1
0
4
D
L2
Arhitecturi soft şi programare pe sisteme integrate I
2
0
2
0
4
D
L3
Identificarea sistemelor
2
0
1
0
4
D
L4
Teoria informaţiei şi a semnalelor
2
0
1
0
4
D
L5
Sisteme de gestiune a bazelor de date relaţionale. Oracle
2
0
2
0
4
D
L6
Calcul paralel şi distribuit
2
0
2
0
4
D
  Observaţie: Se aleg 2 discipline astfel încât să totalizeze minim 8 credite  
8
Practica
2
C
  Total
14
2
10
0
30
  Total ore/sem
26
Discipline facultative
9
Practică pedagogică II
0
2
0
0
5
C
10
Evaluare finală – portofoliu didactic
0
1
0
0
1
E