Plan de învăţamânt


Domeniul: ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE
Specializarea: INFORMATICĂ INDUSTRIALĂ

Legenda:
D = evaluare distribuită
E = examen
C = colocviu (formă de evaluare dedicată exclusiv disciplinei "Practică")
C = curs
S = seminar
L = laborator
P = proiect

SEMESTRUL 7 - anul IV
Nr. Crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Observaţii (forma de examinare)
  Discipline opţional independente (3L4.12)            
L1
Automatizări industriale
2
0
2
0
5
E
L2
Automate şi microprogramare
2
0
1
1
4
E
L3
Sisteme automate cu eşantionare
2
0
2
0
5
E
L4
Inteligenţă artificială
2
0
2
0
5
E
L5
Logica computaţională
2
0
2
0
5
E
L6
Analiză de câmp şi modelare
2
0
2
0
5
E
L7
Programare concurentă
2
0
2
0
5
E
L8
Identificarea sistemelor
2
0
2
0
5
E
L9
Programare vizuală
2
0
1
1
4
E
L10
Elemente electrice de execuţie
2
0
1
1
4
E
L11
Programarea sistemelor distribuite
2
0
2
0
5
E
L12
Fiabilitatea sistemelor de calcul
2
0
2
0
5
E
  Observaţie: Se aleg 4 discipline astfel încât să totalizeze minim 19 credite  
Discipline opţional împachetate (1P1.3)
P1
5
Reţele de calculatoare
2
0
2
0
5
D
6
Arhitecturi soft şi programare pe sisteme integrate II
2
0
2
0
4
D
7
Sisteme multiprocesor
1
0
1
0
2
D
P2
5
Transmiterea cu fibre optice
1
0
1
0
2
D
6
Baze de date distribuite
2
0
2
0
5
D
7
Sisteme bazate pe cunoştinţe
2
0
2
0
4
D
P3
5
Proiectarea cu VLSI
2
0
2
0
4
D
6
Echipamente numerice
2
0
2
0
5
D
7
Tehnici de codificare a datelor
1
0
1
0
2
D
  Observaţie: Se alege un singur pachet  
  Total
13
0
12
1
30
  Total ore/sem
26
Discipline facultative
8
Bazele contabilităţii
1
1
0
0
2
D
9
Drept comercial
1
1
0
0
2
D

 

SEMESTRUL 8 - anul IV
Nr. Crt.
DISCIPLINA
C
S
L
P
CT
Observaţii (forma de examinare)
  Setul de discipline opţional independente 4L2.6            
L1
Sisteme de conducere Fuzzy
4
0
2
0
3
E
L2
Robotică
4
0
2
0
4
E
L3
Reţele neuronale
4
0
2
0
3
E
L4
Medii pentru CAD
4
0
2
0
4
E
L5
Sisteme expert
4
0
2
0
3
E
L6
Electronică medicală
4
0
2
0
4
E
  Observaţie: Se aleg 2 discipline astfel încât să totalizeze minim 7 credite  
Setul de discipline opţional împachetate 2P1.3
P1
3
Programare în timp real
4
0
2
0
3
E
4
Inginerie software
4
0
4
0
5
E
P2
3
Proiectarea asistată de calculator a circuitelor logice complexe
4
0
2
0
3
E
4
Procesarea numerică a semnalelor
4
0
4
0
5
E
P3
3
Analiză combinatorică şi algoritmica grafurilor
4
0
2
0
3
E
4
Tehnologii wireless
4
0
4
0
5
E
  Observaţie: Se alege un singur pachet  
5
Elaborare lucrare de licenţă
13
15
D
7 săpt.x 26 ore
5
Examen de licenţă
10
E
  Total
8
0
5
13
30
  Total ore/sem
26

Notă: Semestrul 8 are următoarea structură:
    - 7 săptămâni de activităţi didactice,
    - 2 săptămâni - sesiune de examinare,
    - 2 săptămâni - practică în vederea elaborării lucrării de licenţă,
    - 5 săptămâni - elaborarea lucrării de licenţă.