PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

MASTER DE APROFUNDARE ÎN DOMENIUL LICENŢEI
Domeniul : INGINERIA MATERIALELOR
Specializarea : PROCEDEE AVANSATE DE OBŢINERE A MATERIALELOR METALICE
Propunere de dispunere a disciplinelor pe semestre

SEMESTRUL 1 - anul I
Nr. Crt.
DISCIPLINA
Carac.discipl.*
C
S
L
P
CT
Observaţii (forma de examinare)
1
Procese la interfaţa zgură-baie metalică
DCA
1,5
0
1,5
0
7
E
2
Elaborarea si turnarea fontelor si otelurilor aliate
DA
2
0
1
1
8
E
3
Rafinarea si retopirea otelurilor
DA
2
0
1
1
8
E
Discipline opţionale independente I1
4
Metoda elementului finit
DA
2
1
0
0
7
D
Metode statistice în analiza şi prelucrarea datelor experimentale
DA
Total
7,5
1
3,5
2
30
3E, 1D
Total ore/săpt.
14

 

SEMESTRUL 2 – anul I
Nr crt.
DISCIPLINA
Caract.discipl.
C
S
L
P
CT
Observaţii
(forma de examinare)
1
DS
2
0
1,5
0
8
E
2
DA
2
0
1,5
0
8
E
3
DS
2
0
1,5
0
7
D
Discipline opţionale independente I2
4
DS
2
1,5
0
0
7
E
DS
Total
8
1,5
4,5
0
30
3E, 1D
Total ore/săpt.
14

*Caracterul disciplinei
DA - de aprofundare;
DS - de sinteză;
DCA - de cunoaştere avansată.

 

Address: Revoluţiei 5
Hunedoara,
Zip code: 331128, Romania
Phone: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro