PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

MASTER DE APROFUNDARE ÎN DOMENIUL LICENŢEI
Domeniul : INGINERIA MATERIALELOR
Specializarea : PROCEDEE AVANSATE DE OBŢINERE A MATERIALELOR METALICE
Propunere de dispunere a disciplinelor pe semestre

SEMESTRUL 3- anul II
Nr. Crt.
DISCIPLINA
Carac.discipl.*
C
S
L
P
CT
Observaţii (forma de examinare)
1
Analiza tehnico-economica a întreprinderilor metalurgice
DA
1,5
1,5
0
0
7
D
2
Materiale avansate
DCA
2
0
1,5
0
8
E
3
Tehnologii ecologice
DS
2
0
1,5
0
7
E
Discipline opţionale independente I3
4
Optimizarea fluxurilor siderurgice
DA
2
0
1
1
8
E
Procedee neconvenţionale de obţinere a materialelor feroase
DCA
Total
7,5
1,5
4
1
30
3E, 1D
Total ore/săpt.
14

 

SEMESTRUL 4– anul II
Nr crt.
DISCIPLINA

Caract.

discipl.

C
S
L
P
CT
Observaţii
(forma de examinare)
1
Activitate de cercetare pentru elaborarea lucrării de disertaţie. Elaborarea unui studiu de caz într-un context tehnologic dat.
14 ore x 7 saptamani
15
D
2
Elaborarea lucrării de disertaţie
14 ore x 7 saptamani
15
E
Total ore/săpt.
14
30
1 E, 1D

*Caracterul disciplinei
DA - de aprofundare;
DS - de sinteză;
DCA - de cunoaştere avansată.

 

Address: Revoluţiei 5
Hunedoara,
Zip code: 331128, Romania
Phone: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro