REGULATIONS


 • Regulamentul de organzare şi desfăşurare a procesului de învăţământ de formare iniţială din Universitatea "Politehnica" din Timişoara.
 • Reglementări privind accederea, pe parcursul studiilor, la finanţare de la bugetul statului, a studenţilor admişi în regim cu taxă.
 • Dispoziţii privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în Universitatea "Politehnica" din Timişoara.
 • Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ la ciclul de studii "master" din Universitatea "Politehnica" din Timişoara.
 • Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ la ciclul de studii "licenţă" din Universitatea "Politehnica" din Timişoara.
 • Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de nivel doctorat în Universitatea "Politehnica" din Timişoara.
 • Regulament de ordine interioară.
 • Regulament privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a practicii studenţilor în UPT.
 •  

  Address: Revoluţiei 5
  Hunedoara,
  Zip code: 331128, Romania
  Phone: +40 (0)254 207502
  +40 (0)254 207500
  FAX: +40 (0)254 207501
  E-mail: decan@fih.upt.ro