Prof. dr. ing. Anton Saimac s-a născut în data de 20 octombrie 1933, în comuna Bălăneşti, judeţul Olt. În anul 1959 a absolvit Institutul de Mine Petroşani, Facultatea de Electromecanică Minieră. A obţinut titlul de doctor inginer în anul 1967. În anul 1974 a devenit prorector al Institutului Politehnic din Timişoara, funcţie deţinută până în 1982. Între 1982-1990 a fost Decan al Institutului de Subingineri Hunedoara, iar între 1990-1992 Decan al Facultăţii de Inginerie Hunedoara. Din punct de vedere didactic, a parcurs cu succes toate treptele, de la preparator până la profesor universitar. În toată perioada cât a activat în învăţământul superior, a acordat o atenţie sporită laturii didactice, modernizând continuu cursurile predate studenţilor. În funcţiile de conducere avute a demonstrat spirit de responsabilitate şi competenţă. S-a preocupat de perfecţionarea şi promovarea cadrelor didactice, de creşterea prestigiului facultăţii precum și de îmbunătăţirea dotării materiale a laboratoarelor. În bogata şi îndelungata sa activitate didactică, cu profesionalism şi dăruire, a pregătit numeroase generaţii de specialişti, remarcându-se totodată şi prin rezultate deosebite în domeniul cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative. A rămas în memoria noastră ca un cadru didactic deosebit şi ca un om de referinţă pentru studenţi şi colegi.
 

Copyright © 2021 adminFIH