1. Acasă
  2. Organizatori
  3. Cazare
  4. Metodologii
  5. Galerie
  6. Participanţi
  7. Programe
  8. Rezultate
  9. Subiecte
  10. Contact

CAZAREA ELEVILOR ŞI A PROFESORILOR ÎNSOŢITORI PENTRU OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ 2015

Cazarea şi masa pentru elevi şi profesorii însoţitori se asigură din fonduri repartizate de M.E.C.S.

Transportul pentru elevi şi profesorii însoţitori sunt suportate de inspectoratele şcolare de la care provin.

Elevii participanţi la faza naţională vor avea asupra lor cartea de identitate, carnetul de elev avizat pe anul şcolar în curs şi avizul epidemiologic eliberat de cabinetele şcolare.

 
Copyright © Webmaster F.I.H.