CENTRUL DE CERCETARE MATERIALE ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE este o unitate de cercetare subordonată administrativ Institutului de Cercetări pentru Energii Regenerabile a Universității Politehnica Timișoara. Activitatea științifică a Centrului de Cercetare Materiale și Tehnologii Industriale este coordonată și evaluată de Facultatea de Inginerie Hunedoara. Activitatea de cercetare științifică a Centrului de Cercetare este orientată cu precădere în următoarele direcții:
  • Elaborarea de proiecte pentru competițiile naționale și coordonarea activității de cercetare pentru contractele obținute;
  • Stabilirea de relații de cooperare și schimburi de experiență în domeniul cercetării științifice cu parteneri din țară și străinătate;
  • Încheierea de contracte de cercetare cu firme din industrie și institute de cercetare;
  • Rezolvarea comenzilor de cercetare și de microproducție din domeniul de competență al Centrului de Cercetare;
  • Coordonarea programelor de pregătire MASTER organizate în cadrul Facultății de Inginerie Hunedoara;
  • Organizarea unor programe de pregătire postuniversitară în domeniile de competență.