Activitatea Centrului de Cercetare se desfășoară pe bază de proiecte în care sunt angrenate grupuri de cercetători. Centrul promovează și polarizează activitatea de cercetare științifică în următoarele domenii de cercetare:
 • Optimizarea proceselor de elaborare și procesare a materialelor metalice
 • Asimilarea de aliaje feroase și neferoase cu caracteristici superioare utilizate în diferite sectoare industriale
 • Identificarea soluțiilor optime de procesare și valorificare a deșeurilor mărunte și pulverulente cu conținut de fier, carbon și alte elemente utile valorificabile în diferite sectoare industriale
 • Identificare soluții optime de sortare, transfer, procesare deșeuri municipale și valorificarea energetică a acestora
 • Influența poluării atmosferice asupra potențialului energetic solar
 • Monitorizare apă-aer-sol în situri industriale
 • Ameliorarea impactului asupra mediului prin implementarea conceptelor de dezvoltare durabilă
 • Monitorizarea, controlul proceselor și prelucrarea datelor experimentale în cercetări privind calitatea mediului și a energiei electrice
 • Proiectarea de sisteme înglobate cu procesoare sau microcontrolere pentru controlul proceselor
 • Sisteme de acționări electrice reglabile, eficiente energetic, cu mașini de curent alternativ
 • Sisteme cu turație variabilă pentru producerea energiei electrice
 • Sisteme de acționare electrică a vehiculelor hibride și electrice
 • Sisteme de tracțiune electrică
 • Simularea si modelarea sisteme disperse de nanoparticule magnetice
 • Hipertermia magnetica
 • Modelarea de ordin redus a sistemelor dinamice turbulente
 • Studii de stabilitate a sistemelor dinamice turbulente
 • Analiza calității energiei electrice la consumatorii electrici de joasă și medie tensiune
 • Utilizarea automatelor programabile în industrie
 • Îmbunătățirea performanțelor ecologice și electrice ale electrofiltrelor utilizate la desprăfuire
 • Optimizarea performanțelor sistemelor mecanice în ingineria autovehiculelor și transporturi
 • Proiectarea asistată de calculator a produselor industriale
 • Implementarea de soluții tehnologice noi (CAD/CAM/CAE )
 • Utilizarea mediilor informatizate de modelare și simulare în ingineria autovehiculelor și transporturi
 • Comportarea în exploatare, siguranța și stabilitatea structurilor de rezistență și efectul factorilor de mediu asupra acestora
 • Oboseala termică a cilindrilor de laminare la cald
 • Oboseala termică a organelor de mașini din componența autovehiculelor supuse acestui fenomen
 • Materiale compozite pentru sistemele de frânare ale autovehiculelor rutiere
 • Regimul termic și solicitărilor termice la motoarele cu ardere internă
 • Optimizarea procesului de admisie a aerului în motoarele cu ardere internă
 • Posibilități de utilizarea a combustibililor alternativi în motoarele cu ardere internă și consecințele legate de protecția mediului
 • Diagnoza tehnică / mentenanța predictivă a entităților industriale