Facultatea de Inginerie Hunedoara

Menu:Ultimele anunţuri:

Activitate didactică

Cursuri 2010-2011

 • Sisteme automate cu eşantionare/Sisteme de achiziţii de date: anul IV, semestrul 1, Informatică industrială, Electromecanică.
 • Fundamente de inginerie electrică şi electronică: anul 1, semestrul 1, Informatică industrială, Electromecanică.
 • Modelare şi simulare: anul III, semestrul 1, Electromecanică şi anul II, semestrul 1 Informatică industrială.
 • Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice: anul 1, semestrul 2, Informatică industrială.
 • Arhitectura calculatoarelor: anul II, semestrul 2, Informatică Industrială.
 • Interfete şi periferice: anul III, semestrul 2, Informatică industrială.
 • Modelare şi simularea proceselor neliniare în electrotermie: anul 1, Master SAUIEE, TIIE.
 • Echipamente de comandă cu logică programată: anul 1, Master SAUIEE, TIIE.

Suport (cărţi) cursuri-laboratoare

 • 2008: M. Pănoiu, C. Pănoiu. Modelarea şi simularea proceselor neliniare în electrotermie, Editura Mirton Timişoara.
 • 2006: Cristea Daniela, Pănoiu Caius. Interfete şi periferice, Editura Mirton Timişoara.
 • 2003: Cuntan C., Pănoiu Caius, Baciu Ioan. Culegere de probleme de circuite electrice.
 • 2002: M. Pănoiu, I. Muscalagiu, C. Pănoiu. Utilizarea şi programarea calculatoarelor, Editura Mirton Timişoara.
 • 2002: M. Pănoiu, C. Pănoiu. Bazele informaticii, Editura Mirton Timişoara.

Ultima actualizare 10.06.2014