Menu:

Activitate didactică

Experienţă didactică:

2002 – prezent: Desfăşurarea următoarelor activităţi aplicative (seminar, laborator), componente ale curriculei de învăţământ superior la toate specializările din cadrul Facultăţii de Inginerie Hunedoara:

  • Analiză matematică
  • Matematici speciale
  • Matematici asistate de calculator
  • Teoria probabilităţilor
  • Metoda elementelor finite

Cursuri şi culegeri de probleme. Cărţi de specialitate publicate prin edituri:

1. D. Stoica, D. Bistrian, Şt. Maksay, Matematici asistate. Calcul simbolic, Ed. Politehnica, Timişoara, 2010
2. D. Stoica, L.D. Lemle, Şt. Maksay, Analiza matematică – Calcul diferenţial. Culegere de probleme, Ed. Politehnica, Timişoara, 2009
3. D. Bistrian, D. Stoica, Şt. Maksay, Matematici asistate de calculator. Aplicatii, Ed. Politehnica, Timişoara, 2009
4. Şt Maksay, D. Stoica, Matematici asistate de calculator, Ed. Politehnica, Timişoara, 2006
5.  Şt Maksay, D. Stoica, Calculul Probabilităţilor, Ed. Politehnica, Timişoara, 2005
6. Şt Maksay, D. Stoica, Software Matematic, Ed. Mirton, Timişoara, 2004.