Facultatea de Inginerie Hunedoara

Menu:

Home

Sunt cadru didactic titular la Facultatea de Inginerie Hunedoara din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara, România.

Pregătirea mea profesională este în domeniul Ingineriei materialelor. Din 2008 sunt doctor în Ştiinţa şi ingineria materialelor.
Actualmente desfășor activități de predare la disciplinele: TermotehnicăRezistența materialelor, Echipamente de protecţia mediului şi Proiectarea asistată și simularea proceselor de prelucrare prin deformare plastică.

Principalele preocupări în activitatea de cercetare ştiinţifică, vizează următoarele teme de cercetare: modelarea şi analiza cantitativă a rezultatelor analizelor spectrale/spectrelor de fotoelectroni utilizând soft-uri specializate; analiza oțelurilor tratate termochimic prin nitrurare cu ajutorul unor tehnici care redau informații la nivel nanometric și micrometric (XPS, EELS, EPMA, XRD, MEB sau microduritate); analiza transferului termic în mașinile şi instalațiile termice cu ajutorul CFD; analiza performanțelor instalațiilor termice ce utilizează surse de încălzire regenerabile; optimizarea instalațiilor de depoluare a mediului.

Ultima actualizare 18.07.2016