Menu:

Ultimele anunturi:

Septembrie 26, 2012:
Program consultatii sem 1,2 2012/2013

Martie 31, 2015:
Program consultatii sem 2 2014/2015

Activitate didactică

Cursuri:

 • Fizică: anul I, semestrul 1, toate specializările
 • Fundamente de inginerie electrică şi electronică/Electrotehnică şi electronică, anul I, semestrul 2, Iind, Iman, AR, IVD
 • Teoria câmpului electromagnetic, anul I, sem. 2, specializarea IEC
 • Fizica atmosferei, anul II, sem. 1, specializarea IVD

Laboratoare şi seminarii:

 • Fizică, laborator şi seminar: anul I, semestrul 1, toate specializările
 • Teoria câmpului electromagnetic, seminar, anul I, sem. 2, specializarea IEC
 • Fizica atmosferei, seminar şi laborator, anul II, sem. 1, specializarea IVD

Suport(cărţi) cursuri, îndrumare de laborator, culegeri de probleme:

 • 1998: Fizică- culegere de probleme, litografie UPT (coautor conf. dr. Simion Jitian) .
 • 2003: Fizică- lucrări de laborator, Editura Mirton Timisoara (coautor conf. dr. Simion Jitian).
 • 2007: MATLAB pentru prelucrarea datelor in laboratorul de fizică, Editura Cermi Iasi
 • 2014: Fizică generală, Editura Politehnica Timisoara, (coautor conf. dr. Simion Jitian).
 • 2015: Arhitecturi soft si programare pe sisteme integrate, Editura PIM Iasi, (coautor sef. lucr. dr. ing. Adela Berdie).

Cursuri pe suport electronic: https://www.fih.upt.ro/md.jsp?uid=10

 • Fizică – suport de curs (coautor conf. dr. Simion Jitian)
 • Fundamente de inginerie electrică şi electronică/Electrotehnică şi electronică – suport de curs (coautor sef. lucr. dr. ing. Corina Cuntan)
 • Teoria câmpului electromagnetic - suport de curs
 • Fizica atmosferei - suport de curs