Menu:

Activitate ştiinţifică

Lector dr. începând din septembrie 2016, studiile doctorale finalizate în cadrul Universităţii din Piteşti, domeniul - Educaţie Fizică şi Sport, Specializarea – Educaţie Fizică şi Sport. Activitate de cercetare ştiinţifică cuprinde elaborarea şi publicarea de lucrări de cercetare/proiectare; (cuprinzând un număr total de 17 lucrări, din care 3 articole publicate în reviste străine sau româneşti cu Peer-Review şi comitet editorial internaţional, 8 articole publicate în reviste indexate BDI sau în volumele „proceedings” ale conferinţelor internaţionale indexate BDI, 4 lucrări în-extenso publicate în volumele unor conferinţe internaţionale (neindexate ISI sau BDI), 2 lucrări in-extenso publicate în volumele unor conferinţe naţionale, 1 cărţi – tratate, monografii lucrări de specialitate cu autor unic, membru în echipa proiectului de cercetare / cercetare-dezvoltare cu finanţare externă;

Doresc să-mi continui activitatea de perfecţionare didactică şi de cercetare în învăţământul superior prin:

  • îmbunătăţirea programelor analitice ale disciplinelor Educaţie Fizică şi Comunicare;
  • redactarea în colaborare a unui curs de bază pe discipline sportive, în care să fie abordată problematica specifică predării educaţiei fizice în învăţământul superior tehnic, adaptat nivelului studenţilor, condiţiilor social-economice ale zonei şi a bazei materiale inexistente;
  • redactarea unei a doua cărţi cu tematică din sportul universitar;
  • iniţierea şi coordonarea unor activităţi sportive pe grupe opţionale, respectiv gimnastică aerobică pentru studente şi tenis de masă, fitness, fotbal-tenis pentru studenţi, finalizate cu întreceri pe grupe, ani de studii, specializări, interfacultăţi.