Menu:

Ultimele anunturi:

Feb 17, 2009:
Program consultatii sem 1, 2010

Activitate ştiinţifică

Autor sau coautor a 18 lucrări publicate în reviste de specialitate sau în volumele unor conferinţe internaţionale indexate ISI/BDI şi a 5 lucrări în volumele unor conferinţe naţionale.