Facultatea de Inginerie Hunedoara

Menu:

Activitate didactică

Cursuri 2010-2011:

 • Procese industriale: anul I, semestrul 1, Informatică industrială.
 • Teoria proceselor metalurgice: anul III, semestrul 1, Ingineria elaborării materialelor metalice.
 • Elaborarea şi turnarea aliajelor metalice: anul IV, semestrul 1, Ingineria procesării materialelor, Inginerie economică in industria chimică şi de materiale.
 • Procedee de revenire şi combatere a poluarii industriale: master – anul I, semestrul I, Ingineria şi managementul dezvoltării durabile în industria de materiale.

Suport (carţi) cursuri-laboratoare:

Autor şi coautor a 40 cărţi de specialitate (curs şi indrumător de laborator)
 • 1999: Prepararea minereurilor feroase - Indrumător de laborator, Litografia UPT .
 • 2000: Turnarea şi solidificarea oţelului sub formă de lingouri, Ed. Destin Deva.
 • 2001: Defectele lingourilor şi semifabricatelor din oţel, Ed. Politehnica Timişoara.
 • 2003: Tehnologii pentru îmbunătăţirea calităţii oţelului, Ed. Mirton.
 • 2007: Turnarea si solidificarea otelului, Ed. CERMI Iaşi.
 • 2007: Optimizarea proceselor de turnare continuă a oţelului, Ed. CERMI Iaşi.
 • 2009: Baza energetică şi de materii prime, Aplicaţii, Ed. Politehnica Timişoara.
 • 2009: Incluziuni nemetalice, Ed. Politehnica Timişoara.
 • 2010: Valorificarea deşeurilor feroase mărunte şi pulverulente, Ed. Politehnica Timişoara.

Ultima actualizare 12.01.2011