Facultatea de Inginerie Hunedoara

Menu:

Home

Conf.dr.ing. la Facultatea de Inginerie Hunedoara din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara, Romania. CV-ul meu poate fi accesat de aici.

Pregătirea mea profesională este în domeniile ingineriei mecanice şi a ingineriei şi ştiinţei materialelor. Din 2004 sunt doctor în domeniul fundamental de doctorat Ştiinţe inginereşti, domeniul Ştiinţa şi ingineria materialelor.

Actualmente predau cursurile de Geometrie descriptivă şi desen tehnic, Grafică tehnică asistată de calculator, Proiectarea echipamentelor de lucru auxiliare, Proiectare asistată de calculator şi Sisteme CAD-CAM studenţilor Facultăţii de Inginerie din Hunedoara (licenţă şi master). De asemenea, în cadrul Departamentului de Educaţie Permanentă, predau diverse cursuri de specializare în domeniul CAD-CAM.

Domeniile principale de interes sunt: CAD, CAM, CAE, proiectarea dispozitivelor, procedee neconvenţionale de prelucrare.

Ultima actualizare 26.02.2020