Menu:

Activitate didactică

Discipline an universitar 2010-2011:

 • Fundamente de mecanică: anul I, semestrul 2, domeniile de studiu: Ingineria autovehiculelor, Ingineria materialelor, Inginerie electrică.(Curs; Seminar)
 • Fundamente de inginerie mecanică: anul I, semestrul 2, domeniile de studiu: Ştiinţe inginereşti aplicate; Inginerie şi management. (Curs; Seminar)
 • Mecanică I, II: anul II, semestrul 1 şi 2, domeniul de studiu Ingineria autovehiculelor. .(Curs; Seminar; Laborator)
 • Dinamica autovehiculelor rutiere: anul III, semestrul 2, specializarea: Autovehicule rutiere. (Laborator; Proiect)
 • Metoda elementului finit: anul III, semestrul 2, specializarea: Autovehicule rutiere. (Curs)
 • Metoda elementului finit. Aplicaţii în ingineria mecanică: nivel de studiu Master, anul I, semestrul 2, specializarea: Ingineria şi managementul sistemelor mecanice.(Curs)
 • Metode actuale de proiectare şi execuţie a asamblărilor: nivel de studiu Master, anul I, semestrul 2, specializarea: Ingineria şi managementul sistemelor mecanice. (Curs; Laborator; Proiect)

Suport (cărţi) cursuri, îndrumare de laborator şi proiect:

 • 2010: Alic Carmen, Miklos I. Zsolt, Miklos Cristina – Metoda elementului finit / Analiza cu element finit – Teorie şi aplicaţii, în format electronic.
 • 2009: Alic Carmen, Miklos Cristina, Mihon Liviu – Dinamica autovehiculelor – îndrumar laborator şi proiect, în format electronic.
 • 2008: Alic Carmen, Miklos Cristina - Fundamente de mecanică. Teorie şi aplicaţii, Manual de curs , Editura MIRTON, Timişoara.
 • 2005: Alic Carmen, Miklos Cristina, Weber Francisc, Cioată Vasile, Miklos Imre, Miklos Zsolt, ş.a - Sinteze. Discipline fundamentale şi de specialitate. Partea I - Mecanica. Rezistenţa Materialelor. Desen tehnic. Toleranţe şi control dimensional. Organe de maşini. Manual pt studenti. Editura MIRTON, Timişoara.
 • 2000: Alic Carmen – Mecanica. Teorie şi aplicaţii. Curs. Editura MIRTON Timişoara.
 • 1999: Alic Carmen - Mecanică - Curs. Centrul de Multiplicare al Univ. “POLITEHNICA“ din Timişoara.
 • 1994: Alic Carmen, Vasiu Teodor - Îndrumător pentru lucrări la Mecanică şi Vibraţii mecanice. Centrul de Multiplicare al Univ. “POLITEHNICA “ din Timişoara.
 • 1998: Ligner Harald Dr. Jitian Simion ing.Alic Carmen Inge - Îndrumător de laborator pentru “Chimie metalurgică”. Institutul Politehnic “Traian Vuia” Timişoara / Institutul de Subingineri Hunedoara.
 • 1988: Alic Carmen - Îndrumător de laborator pentru “Tehnologia formării” . Institutul Politehnic “Traian Vuia” Timişoara / Institutul de Subingineri Hunedoara.
 • 1979: Alic Carmen, Lipovan Livius - Îndrumător pentru lucrări de laborator la disciplina “ Construcţii metalice”. Institutul de Subingineri Hunedoara.
 • 1978: Alic Carmen Inge, Lipovan Livius - Construcţii civile, industriale şi agricole. Curs. IPTVT-Institutul de Subingineri Hunedoara.

Ultima actualizare 13.01.2011