Menu:

Activitate ştiinţifică

 • Din 1998 - prezent: Autor sau coautor a peste 51 de lucrări ştiinţifice publicate în perioadice de specialitate şi conferinţe internaţionale şi 5 contracte de cercetare.

Reviste de specialitate din ţară şi străinătate (cotate ISI şi indexate BDI):

 1. Erika ZUDOR - STUDIU PRIVIND STABILIREA UNOR ECUAŢII DE CORELAŢIE ÎNTREFACTORII CALITATIVI AI OŢELULUI DE RULMENŢI, ANALELE FACULTĂŢII DE INGINERIE HUNEDOARA, FAŞCICOLA 7/1999 PAG.221-228
 2. Erika ZUDOR, Teodor HEPUŢ - CERCETĂRI PRIVIND OBŢINEREA OŢELURILOR DE RULMENŢI CU GRAD DE PURITATE RIDICAT, ANALELE FACULTĂŢII DE INGINERIE HUNEDOARA, FAŞCICOLA 7/1999 PAG.8-16
 3. Erika POPA, Mioara SCURTU - CERCETĂRI ASUPRA ELIMINĂRII DEFECTELOR STRUCTURALE DIN PRODUSELE PRODUCŢIEI CURENTE, ANALELE FACULTĂŢII DE INGINERIE HUNEDOARA, FAŞCICOLA 1/2000, PAG. 262-265
 4. Erika POPA, Mioara SCURTU - STUDIUL PRIVIND INFLUENŢA CALITĂŢII FIERULUI VECHI ASUPRA PROCESULUI DE ELABORARE A OŢELULUI, ANALELE FACULTĂŢII DE INGINERIE HUNEDOARA, FAŞCICOLA 1/2000, PAG. 266-269
 5. Erika POPA, Mioara SCURTU - CERCETĂRI PRIVIND ÎMBUNTĂŢIREA CALITĂŢII OŢELULUI DE RULMENŢI, ANALELE FACULTĂŢII DE INGINERIE HUNEDOARA, FAŞCICOLA 1/2000,
 6. Erika POPA, Mioara SCURT, Sorina ŞERBAN - POSIBILITĂŢI DE CREŞTERE A PONDERII OŢELULUI TURNAT CONTINUU, ANALELE FACULTĂŢII DE INGINERIE HUNEDOARA, FAŞCICOLA 1/2001, PAG. 124-127
 7. T. HEPUŢ, E. ARDELEAN, E. POPA,A. SOCALICI.- EXPERIMENTĂRI ŞI REZULTATE CU PRIVIRE LA LUBRIFIEREA LA INTERFAŢA CRISTALIZOR – SEMIFABRICATELOR TURNATE CONTINUU, ANALELE FACULTĂŢII DE INGINERIE HUNEDOARA FAS.1, 2001; Pag.102.
 8. T.HEPUŢ, A.SOCALICI, Erika POPA,E.ARDELEAN - CERCETĂRI PRIVIND UTILIZAREA DEŞEURILOR INDUSTRIALE ŞI PRODUCEREA PRAFURILOR DE TURNARE CONTINUĂ A OŢELULUI, SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL UNIVERSITARIA ROPET, PETROŞANI, 2001; Pag..105
 9. N.OARGĂ, T.HEPUŢ, Erika POPA, E. ARDELEAN - STUDIU PRIVIND DEFECTELE DE SUPRAFAŢĂ A SEMIFABRICATELOR TURNATE CONTINUU, ANALELE FACULTĂŢII DE INGINERIE HUNEDOARA FAS.1, 2001; Pag.159.
 10. N.OARGĂ , T. HEPUŢ, Erika POPA, E. ARDELEAN - STUDIU PRIVIND DEFECTELE INTERNE A SEMIFABRICATELOR TURNATE CONTINUU, ANALELE FACULTĂŢII DE INGINERIE HUNEDOARA FAS.1, 2001; 165
 11. T. HEPUŢ, E. ARDELEAN, Erika POPA, M.ARDELEAN - RESEARCH AND EXPERIMENTS REGARDING THE QUALITY OF CONTINOUS STEEL, SCIENTIFIC CONFERENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT OF MECHANICAL ELEMENTS AND SYSTEMS JAHORINA – IRMES, SARAJEVO, 2002, BOSNIA, PP 349…354
 12. T. HEPUŢ, Erika POPA, I. KISS, A.GĂVĂNESCU - IMPROVING THE PROCESSING EASINESS OF STEEL FOR METAL CONTINICTIONS, SCIENTIFIC CONFERENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT OF MACHINE ELEMENTS AND SISTEMS, SCIENTIFIC CONFERENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT OF MACHINE ELEMENTS AND SYSTEMS SARAYEVO- IAHORINA IREMES 2002
 13. Erika POPA - EXPERIMENTĂRI PRIVIND INFLUENŢA PARAMETRILOR TURNĂRII ASUPRA TEMPERATURII SUPRAFEŢEI SEMIFABRICATULUI TURNAT CONTINUU, ANALELE FACULTĂŢII DE INGINERIE HUNEDOARA, FAŞCICOLA 4/2002.
 14. Erika POPA - STUDIU PRIVIND TENSIUNILE FIRULUI OBŢINUT LA MAŞINILE DE TURNAT CONTINUU (I), ANALELE FACULTĂŢII DE INGINERIE HUNEDOARA, FAŞCICOLA 4/2002.
 15. Erika POPA - STUDIU PRIVIND TENSIUNILE FIRULUI OBŢINUT LA MAŞINILE DE TURNAT CONTINUU (II), ANALELE FACULTĂŢII DE INGINERIE HUNEDOARA, FAŞCICOLA 4/2002.
 16. Erika POPA - CERCETĂRI PRIVIND LUBRIFIEREA ÎN CRISTALIZOR, ANALELE FACULTĂŢII DE INGINERIE HUNEDOARA, FAŞCICOLA 4/2002.
 17. Erika POPA - STUDIUL FACTORILOR DE INFLUENŢĂ ASUPRA DEFECTELOR DE FORMĂ, ANALELE FACULTĂŢII DE INGINERIE HUNEDOARA, FAŞCICOLA 4/2002
 18. Erika POPA - STUDIUL FACTORILOR DE INFLUENŢĂ ASUPRA DEFECTELOR DE SUPRAFAŢĂ, ANALELE FACULTĂŢII DE INGINERIE HUNEDOARA, FAŞCICOLA 4/2002
 19. Erika POPA - STUDIUL FACTORILOR DE INFLUENŢĂ ASUPRA DEFECTELOR INTERNE, ANALELE FACULTĂŢII DE INGINERIE HUNEDOARA, FAŞCICOLA 4/2002
 20. Erika POPA, M. SCURTU. I. KISS - CERCETĂRI PRIVIND PARTICULARITĂŢILE STRUCTURALE ŞI PROPRIETĂŢILE MECANICE ALE FONTELOR CU GRAFIRT LAMELAR MODIFICAT, ANALELE FACULTĂŢII DE INGINERIE HUNEDOARA, FAŞCICOLA 4/2002 ,PAG.13-20
 21. T.HEPUŢ, Ghe. NICA, M.ARDELEAN, Erika POPA, G. MIHUŢ - RESEARCH AND EXPERIMENTS REGARDING THE USING OF COMPLEX WASTES FOR THE REFINING SLAG FORMING, CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE METALURGIE ŞI ŞTIINŢA MATERIALELOR,10-11OCT.2002, BUCUREŞTI ISBN 973-652-673-9, PG.190
 22. T. HEPUŢ, Ghe. NICA, M.ARDELEAN, Erika POPA, G. MIHUŢ. A. JOSAN - CERCETĂRI ŞI EXPERIMENTĂRI PRIVIND REINTRODUCEREA ÎN FLUXUL SIDERURGIC A UNOR DEŞEURI FEROASE PULVERULENTE, PETROŞANI 2002 INGINERIE MECANICĂ 2, PG.184-189
 23. Erika POPA, M. SCURTU - CONSIDERAŢII PRIVIND CUPTORUL ELECTRIC CU ARC-UN AGREGAT DE ELABORARE PERFORMANT, ANALELE FACULTĂŢII DE INGINERIE HUNEDOARA, FAŞCICOLA 3/2002 PAG.175-178
 24. Erika POPA, I. SPOREA, M. SCURTU - STUDIUL PRIVIND TENSIUNILE FIRULUI OBŢINUT LA MAŞINILE DE TURNAT CONTINUU, ANALELE FACULTĂŢII DE INGINERIE HUNEDOARA, FAŞCICOLA 3/2002
 25. Erika POPA - TRANSFERUL DE MASA ÎN STRATUL DE PRAF DE TURNARE ÎN CRISTALIZORUL INSTALATIEI DE TURNARE CONTINUĂ, ANALELE FACULTATII DE INGINERIE HUNEDOARA, 2003, TOMUL V, FASCICOLA 3, PG.225-228
 26. Erika POPA, I.KISS, A. DANCIU - INFLUENTA PARAMETRILOR TURNARII ASUPRA TEMPERATURII SUPRAFETEI SEMIFABRICATULUI TURNAT CONTINUU, ANALELE FACULTĂTII DE INGINERIE HUNEDOARA, 2003, TOMUL V, FASCICOLA 3 PG.207-212
 27. T. HEPUŢ, A. SOCALICI, Erika POPA, V. PUŢAN - RESEARCHES CONCERNING DEPHOSPHORIZATION PROCESS AT ELECTRIC FURNACE EBT, ANALELE FACULTĂŢII DE INGINERIE HUNEDOARA, FAŞCICOLA 2/2004, PG. 115-120
 28. Erika POPA, I. KISS - MATHEMATICA MODELING OF THE THERMICAL REGIME IN THE CONTINOUS CASTING PROCESS, ANALELE UNIVERSITATII ’’EFTIMIE MURGU’’, AL VII - LEA SIMPOZION INTERNAŢIONAL, REŞIŢA 2005
 29. Erika POPA - REZULTATE EXPERIMENTARE PRIVIND INFLUENŢA PARAMETRILOR TURNĂRII ASUPRA TEMPERATURII SUPRAFEŢEI SEMIFABRICATULUI TURNAT CONTINUU, ACADEMIA FORTELOR TERESTRE “NICOLAE BĂLCESCU” SIBIU 2005, PAG.286-291A X-A SESIUNE DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ
 30. Erika POPA, I.KISS, A. DANCIU - RESEARCHAND EXPERIMENTS THE INFLUENCE OF CASTING PARAMETERS UPON THE SURFACE TEMPERATURE OF THE CONTINOUS CASTE-SEMIPRODUCT, ANNALS OF ORADEA UNIVERSITY, FASCICLE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGICAL ENGINEERING, 2005, CD, ISSN 1583 – 0691, VOL.IV, PG.141
 31. Erika POPA - CONSIDERATIONS ON THE MASS TRANSFER IN AND ABOVE THE LAYER OF CASTING POWDER, IN THE CRYSTALLIZING VESSEL OF THE CONTINUOUS CASTING MACHINE, SCIENTIFIC BULLETIN OF THE “POLITEHNICA” UNIVERSITY OF TIMIŞOARA TRANSACTIONS ON MECHANICS SPECIAL ISSUE, 2005, PG.143-146
 32. Erika POPA, T. HEPUŢ - RESEARCH AND EXPERIMENTS REGARDING THE QUALITY OF THE CONTINOUS CAST STEEL, ANALELE FACULTĂŢII DE INGINERIE HUNEDOARA, FAŞCICOLA 3/2005, PAG. 13-18
 33. Erika POPA, I.KISS, A.DANCIU - THE THERMICAL REGIME IN THE CONTINUOUS CASTING PROCESS– IN MATHEMATICAL INTERPRETATIONS, ANNALS OF FACULTY OF ENGINEERING HUNEDOARA, 2005, TOME III, FASC 3, PP 235...242, ISSN 1584 – 2673
 34. Erika POPA, A. DANCIU - MATHEMATICAL MODELLING OF THE THERMICAL REGIME IN THE CONTONOUS CASTING PROCESS, 8TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF INTERDISCIPLINARY REGIONAL RESEARCH – ISIRR 2005, SZEGED, HUNGARY, CD
 35. Erika POPA, G. MIHUŢ - THE INFLUENCES OF THE CASTING PARAMETERS UPON THE SURFACE TEMPERATURES OF THE CONTINOUS CAST SEMIPRODUCTS, SEBES 2006 A IV CONFERINTA NATIONALA MULTIDISCIPLINARA <>-ISSN 973-8130-82-4 ED AGIR
 36. Erika POPA - STUDY REGARDING THE MASS AND HEAT TRANSFER IN THE CRYSTALLIZING VESSEL OF THE CONTINOUS CASTING MACHINE, ANNALS OF THE ORADEA UNIVERSITY 2006, VOL. V, PG.313.
 37. Erika POPA, G. MIHUŢ - THE INFLUENCES OF THE CASTING PARAMETERS UPON THE SURFACE EMPERATURES OF THE CONTINOUS CAST SEMIPRODUCTS, ANALELE UNIVERSITATII ’’EFTIMIE MURGU’’ REŞITA 2006
 38. Erika POPA, G. MIHUŢ, I. KISS - RESEARCHES REGARDING THE QUALITY OF THE CONTINOUS CAST SEMI-FINISHED PRODUCTS, MANAGEMENT OF MANUFACTURING SYSTEMS MMS-2008 – 3RD CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION, PRESOV, SLOVAKIA, 187…190 ISBN: 978 – 80 – 553 – 0069 – 6
 39. I. KISS, Erika POPA, G. MIHUŢ - INDUSTRIAL REVIEW IN THE ROLLING-MILL CAST-IRON ROLLS MANUFACTURING, MANAGEMENT OF MANUFACTURING SYSTEMS MMS-2008 – 3RD CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION, PRESOV, SLOVAKIA, ISBN: 978 – 80 – 553 – 0069 – 6
 40. G. MIHUŢ, Erika POPA, I. KISS - ENSURING THE QUALITY OF THE BIMETALLIC CAST ROLLS, MANAGEMENT OF MANUFACTURING SYSTEMS MMS-2008 – 3RD CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION, PRESOV, SLOVAKIA, ISBN: 978 – 80 – 553 – 0069 – 6
 41. Erika POPA, G. MIHUŢ - SIMULATION OF THE CONTINUOUSLY CAST SEMI-PRODUCTS IN THE CASE OF INTRODUCTION OF CONSUMABLE MICRO-COOLERS, MACHINE DESIGN - MONOGRAPH OF FTS, NOVI SAD, 2008, SERBIA, PP 102…110 ISBN 978 – 86 – 7892 –038 – 8
 42. Erika POPA, I. KISS - STUDY REGARDING THE TECHNOLOGICAL PARAMETERS INFLUENCE ON THE PRIMARY COOLING AT THE STEEL CONTINUOUS CASTING, HUTNIK WIADOMOSCI HUTNICZE, SIGMA-NOT SPOLKA, POLONIA HUTNAD 76 ISSN 1230-3534, PP 129-144, 2009
 43. Erika POPA, G. MIHUŢ, I. KISS - SOLIDIFICATION AND COOLING PHENOMENON IN THE AREA OF STEEL CONTINUOUS CASTING, INTERNATIONAL SIMPOSIUM INTERSIS DISCIPLINARY REGIONAL RESEARCH, ROMÂNIA-HUNGARRY-SERBIA 2009 ISSN 1454-6531
 44. Erika POPA, G. MIHUŢ - DETERMINATION OF TEMPERATURE VARIATION IN THE METALLIC WALL FORMS AT THE STATIC CASTING OF BIMETALLIC MILLING ROLLS, INTERNATIONAL SIMPOSIUM INTERSIS CIPLINARY REGIONAL RESEARCH, ROMÂNIA-HUNGARRY-SERBIA 2009 ISSN 1454-6531
 45. Erika POPA, G. MIHUŢ, V ALEXA - SIMULATION TENDENCIES IN THE CONTINUOOUSLY CAST HALF-PRODUCTS AREA, ACTA TECHICAL CORVINIENSIS - BULLETIN OF ENGINEERING, FASCICULE 1, TOME III, HUNEDOARA, PP. 95-102, 2010 ISSN 1454-6531
 46. Erika POPA, G. MIHUŢ - RESEARCH AND SIMULATION ON THE SOLIDIFICATION FRONT AT THE CONTINUOUS CAST HALF-FINISED PRODUCT, INTERNATIONAL SIMPOSIUM ON ADVANCED ENGINEERING &APPLED MANAGEMENT-40TH ANNIVERSARY IN HIGHER EDUCATION (1970-2010), HUNEDOARA ISSN 1454-6531
 47. G. MIHUŢ, Erika POPA - EXPERIMENTS REGARDING THE THERMICAL REGIME IN THE CONTINUOUS CASTING PROCESS, INTERNATIONAL SIMPOSIUM ON ADVANCED ENGINEERING & APPLED MANAGEMENT - 40TH ANNIVERSARY IN HIGHER EDUCATION (1970-2010), HUNEDOARA ISSN 1454-6531
 48. G. MIHUŢ, Erika POPA – MATHEMATICAL CORRELATIONS BETWEEN THE MAIN ALLOY ELEMENTS AND THE STEELS RESISTANCE, 11TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM INTERDISCIPLINARY REGIONAL RESEARCH, 13-15 OCTOBER 2010, SZEGED, HUNGARY – ROMANIA -SERBIA
 49. E. POPA, I.KISS – MULTIDISCIPLINARY RESEARCH REGARDING ON THE SOLIDIFICATION FRONT AT THE CONTINUOUS CAST HALF – FINISHED PRODUCT , 11 TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM INTERDISCIPLINARY REGIONAL RESEARCH, 13-15 OCTOBER 2010, SZEGED, HUNGARY – ROMANIA – SERBIA.
 50. E. POPA, V. ALEXA - SIMULATION OF THE SOLIDIFICATION FRONT AT THE CONTINUOUS CAST HALF-FINISHED PRODUCT, MACHINE DESIGN, NOVISAD 2010, ISBN 1821-1259
 51. V. ALEXA, E. POPA - OPTIMIZATION THE PROCESS OF BIMETALS LAMINATION AND THE TABLES PLATING USING THE ASYMMETRICAL ROLLING, MACHINE DESIGN, NOVISAD 2010, ISBN 1821-1259

Contracte de cercetare

 1. V. SOCALICI E. ARDELEAN, M. ARDELEAN, E. POPA, C. ABRUDEAN - CERCETĂRI ŞI EXPERIMENTĂRI PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA STRUCTURII SEMIFABRICATELOR TURNATE CONTINUU, PROGRAM EXCELENŢĂ GRANT AT 2005, NR. 3196/13.10.2005
 2. E. ARDELEAN, V. SOCALICI , M.ARDELEAN, E. POPA, C. CUNŢAN, C. ABRUDEAN - CERCETĂRI ŞI EXPERIMENTĂRI PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA STRUCTURII SEMIFABRICATELOR TURNATE CONTINUU, PROGRAM EXCELENŢĂ GRANT AT 2005, NR. 3194/13.10.2005
 3. E. ARDELEAN, M. ARDELEAN, A. SOCALICI, C.ABRUDEAN, E. POPA , C. CORINA - OPTIMIZAREA REGIMULUI TERMIC AL OŢELULUI PE TRASEUL CUPTOR-AGREGAT DE TRATAMENT SECUNDAR-INSTALAŢIE DE TURNARE CONTINUĂ, PROGRAMUL EXCELENŢĂ - PROIECT DE CERCETARE PENTRU TINERI CERCETĂTORI – ET, NR. 3194/2006
 4. V. SOCALICI, E. ARDELEAN, M. ARDELEAN, C. PINCA-BRETOTEAN, E. POPA, C. ABRUDEAN - CERCETĂRI ŞI EXPERIMENTĂRI PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA STRUCTURII SEMIFABRICATELOR TURNATE CONTINUU, PROGRAMUL EXCELENŢĂ - PROIECT DE CERCETARE PENTRU TINERI CERCETĂTORI – ET, NR. 3196/2006
 5. E. ARDELEAN, M. ARDELEAN, A. SOCALICI, C.ABRUDEAN, E. POPA , C. CORINA - OPTIMIZAREA REGIMULUI TERMIC AL OŢELULUI PE TRASEUL CUPTOR-AGREGAT DE TRATAMENT SECUNDAR-INSTALAŢIE DE TURNARE CONTINUĂ, PROGRAMUL EXCELENŢĂ - PROIECT DE CERCETARE PENTRU TINERI CERCETĂTORI – ET, NR. 3194/2007
 6. V. SOCALICI E. ARDELEAN, M. ARDELEAN, E. POPA, C. ABRUDEAN - CERCETĂRI ŞI EXPERIMENTĂRI PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA STRUCTURII SEMIFABRICATELOR TURNATE CONTINUU, PROGRAM EXCELENŢĂ GRANT AT 2007, NR. 3196/13.10.2007
 7. T. HEPUŢ, A.SOCALICI, E. ARDELEAN, M. ARDELEAN, L.VÎLCEANU, C.PINCA-BRETOTEAN, A. JOSAN, V. PUŢAN, M. PĂNOIU, M. OSACI, C. PĂNOIU, I. MUSCALAGIU, C. ABRUDEAN CRISTIAN, E. POPA, A. GAVĂNESCU, A. IAGĂR - PREVENIREA SI COMBATEREA POLUARII IN ZONELE INDUSTRIALE SIDERURGICE, ENERGETICE SI MINIERE PRIN RECICLAREA DESEURILOR MARUNTE SI PULVERULENTE, PROGRAMUL 4 "PARTENERIATE IN DOMENII PRIORITARE" 2007-2013. ISBN 31-098, 2008
 8. T. HEPUŢ, A.SOCALICI, E. ARDELEAN, M. ARDELEAN, L.VÎLCEANU, C.PINCA-BRETOTEAN, A. JOSAN, V. PUŢAN, M. PĂNOIU, M. OSACI, C. PĂNOIU, I. MUSCALAGIU, C. ABRUDEAN CRISTIAN, E. POPA, A. GAVĂNESCU, A. IAGĂR - PREVENIREA SI COMBATEREA POLUARII IN ZONELE INDUSTRIALE SIDERURGICE, ENERGETICE SI MINIERE PRIN RECICLAREA DESEURILOR MARUNTE SI PULVERULENTE, PROGRAMUL 4 "PARTENERIATE IN DOMENII PRIORITARE" 2007-2013. ISBN 31-098, 2009
 9. T. HEPUŢ, A.SOCALICI, E. ARDELEAN, M. ARDELEAN, L.VÎLCEANU, C.PINCA-BRETOTEAN, A. JOSAN, V. PUŢAN, M. PĂNOIU, M. OSACI, C. PĂNOIU, I. MUSCALAGIU, C. ABRUDEAN CRISTIAN, E. POPA, A. GAVĂNESCU, A. IAGĂR - PREVENIREA SI COMBATEREA POLUARII IN ZONELE INDUSTRIALE SIDERURGICE, ENERGETICE SI MINIERE PRIN RECICLAREA DESEURILOR MARUNTE SI PULVERULENTE, PROGRAMUL 4 "PARTENERIATE IN DOMENII PRIORITARE" 2007-2013. ISBN 31-098, 2010

Ultima actualizare 14.01.2011