Menu:

Biografie

Date personale

 • Nume şi prenume: GHERMAN PETRE LUCIAN
 • Naţionalitate: Română
 • Data şi locul naşterii: 06.05.1971, loc. Hunedoara, jud. Hunedoara.
 • Adresă: Hunedoara, Romania.
 • Telefon: (+40) 254 207524 (birou);
 • Fax (+40) 254 207501
 • E-mail:
 • Stare civilă: căsătorit, 1 copil.

Educaţie

 • 2009-2012: Doctorat, domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti, domeniul Inginerie Energetică, Universitatea Politehnică Timişoara.
 • 2010 - Certificat de absolvire – Specialist în domeniul sănătății și securității în muncă
 • 2001-2003 - Studii postuniversitare - Specializare calculatoare informatică, Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Inginerie din Hunedoara.
 • 2000-2003 – Studii postuniversitare - Certificat absolvire modul pedagogic Universitatea Politehnica Timişoara, Departamentul pentru pregătirea personalului didactic.
 • 1996-2001 - Diplomă Inginer, domeniul Electromecanic, specializarea Electromecanică, Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Inginerie din Hunedoara.
 • 1985-1989 - Diploma de bacalaureat, specializarea electromecanică, profil mecanic, Liceul INDUSTRIAL NR. 1 Hunedoara.

Experienţă profesională

 • 25.09.2017 – prezent: Şef lucrări - Departamentul de Inginerie electrică şi informatică industrială, Facultatea de Inginerie din Hunedoara, Universitatea Politehnică Timişoara.
 • 23.02.2004-25.09.2017- Asistent universitar - Departamentul de Inginerie electrică şi informatică industrială, Facultatea de Inginerie din Hunedoara, Universitatea Politehnică Timişoara.
 • 25.02.2002-23.02.2004 – Preparator universitar - Catedra de Electrotehnică, Facultatea de Inginerie din Hunedoara, Universitatea Politehnică Timişoara
 • 01.10.2001 – 25.02.2002, cadru didactic asociat la Facultatea de Inginerie din Hunedoara, Catedra de Electrotehnică;
 • 25.08.1989 – 25.02.2002, S.C. „Siderurgica” S.A. Hunedoara – lăcătuş mecanic;

Limbi străine

 • Engleză: avansat.

Ultima actualizare 16.12.2021