Menu:

Activitate ştiinţifică

Lucrari stiintifice publicate in volume cotate ISI Proceedings / indexate BDI:

 1. Rusu-Anghel Stela, Tirian G.O., Gherman P.L., Rusu N., Experimental Considerations upon the Optimal Control of Reversing Rolling Mills, 5th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics (SACI 2009), Proceedings of the 5th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, Timişoara, Romania, 2009, 28-29 Mai, ISBN 978-1-4244-4478-6, pag. 295-300.
 2. Rusu-Anghel Stela, Tirian G.O., Rusu-Anghel N., Gherman P.L, Digital ear for determination of ball mill load, Annals of DAAAM &Proceedings of the 20th International DAAAM Symposium, 25-28th November 2009, Volume 20, No.1, Vienna, Austria, 25-28 November, 2009, ISSN 1726-9679, pag. 1749-1750.
 3. Gherman P.L., Surianu F.D., Rusu-Anghel S., „Power system harmonic pollution limitation using fuzzy logic controlled active filters”, 6th WSEAS International Conference on Energy, Enviroment, Ecosystems a Sustenainable Development (EEESD’10), Politehnica University of Timisoara, 21-23 October, ISSN: 1792-5924, ISSN: 1792-5940, ISBN: 978-960-474-237-0, pag. 101-108, România, 2010.
 4. Gherman P.L., Rusu Anghel S.. et al., „Chaos Control in DC Arc Furnace Powered by Parallel DC-DC Buck Converters”, 10th IEEE-EEEIC 2011 Conference, Rome, Italy 8-11 May, ISBN: 978-1-4244-8781-3, 2011.
 5. Gherman P.L., Power quality analysis of DC arc furnace operation using the Bowman model for electric arc, International Conference Applied Sciences ICAS 2017, 10-12 Mai, Hunedoara, România.
 6. Deaconu S., Babău R., Popa G. şi Gherman P.L., Hydroelectric Power Plant with variable flow on drinking water adductio, International Conference Applied Sciences ICAS 2017, 10-12 Mai, Hunedoara, România.
 7. Baciu, I., Cunțan, C.D., Gherman, P.L. Power chopper with command accomplished with FPGA, INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES (ICAS2019), May 9-11, 2019, Hunedoara, Romania.
 8. Deaconu, S.I., Topor, M., Bu, F., Gherman, P.L. Hybrid System for Critical Consumers with Dual Stator Winding Induction Generator (DSWIG), INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES (ICAS2019), May 9-11, 2019, Hunedoara, Romania.

Lucrari la conferinţe internaţionale:

 1. Deaconu S.,Gherman P. L., Electrical shaft scheme with static frequency converters and asyncronous machines with short circuit rotor, VIIth International Symposium Interdisciplinary Regional Research –ISSIR 2003, România, Secţiunea V, pag. 620-622
 2. Deaconu S.,Gherman P. L., Scheme for te modification of te rotation speed of te rolling devices with static frequency converters, VIIth International Symposium Interdisciplinary Regional Research –ISSIR 2003, România, Secţiunea V, pag. 623-625
 3. Gherman P. L., Instalaţie de automatizare a cuptoarelor cu arc electric de curent continuu pentru topirea oţelului, Conferinţa Naţională de Tehnologii şi materiale Avansate, Galaţi, 2003, ISBN 973 – 627 – 066 -1.
 4. Deaconu S., Gherman P. L., Răcirea controlată a hidrogeneratoarelor şi transformatoarelor aferente, A treia Conferinţă Naţională – cu participare internaţională, „Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii româneşti”, Sebeş, 2003,ISBN 973-8466-03-2, pag.387-392.
 5. Babău R.,Deaconu S., Gherman P. L., Automatizarea microhidrocentralelor pentru funcţionarea la debite variabile, A treia Conferinţă Naţională – cu participare internaţională, „Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii româneşti”, Sebeş, 2003, ISBN 973-8466-03-2, pag.393-398.
 6. Deaconu S.,Gherman P. L., Automatizarea arderii în cazan în funcţie de încărcarea turbogeneratorului utilizând acţionări cu maşini asincrone şi convertizoare de frecvenţă, A patra Conferinţă Naţională – cu participare internaţională, „Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii româneşti”, Sebeş, 2004, ISBN , pag.195-198.
 7. Deaconu S., Gherman P. L., Optimizarea funcţionării morilor de măcinat minereu, National Conference with International Participation NORDTECH 2004, Scientific Bulletin Serie C; Volume XVIII Supplement, ISSN 1224-3264, Baia Mare, pag. 79-82.
 8. Deaconu S., Gherman P. L., Utilizarea convertizoarelor de frecvenţă la acţionarea maşinilor de extracţie miniere, National Conference with International Participation NORDTECH 2004, Scientific Bulletin Serie C; Volume XVIII Supplement, ISSN 1224-3264, Baia Mare, pag. 83-84.
 9. Rusu-Anghel S.,Gherman P. L., Mezinescu S., Using the Matlab-Simulink simulation for operating active filters ordered by digital signal processor (DSP), International Symposium on Advenced Engineering & Applied Management 40th Anniversary in Higher Education, Secţiunea S02, Hunedoara, 4-5 November, 2010, ISBN 978-973-0-09340-7, pag. 79-86, România.
 10. Rusu-Anghel S.,Gherman P. L., Mezinescu S., Management flow control rotor induction machine using fuzzy regulators, International Symposium on Advenced Engineering & Applied Management 40th Anniversary in Higher Education, Secţiunea S02, Hunedoara, 4-5 November, 2010, ISBN 978-973-0-09340-7, pag. 87-94, România.
 11. Gherman P. L., Rusu-Anghel S., Mezinescu S., Using DSP to order active filters, International Symposium on Advenced Engineering & Applied Management 40th Anniversary in Higher Education, Secţiunea S02, Hunedoara, 4-5 November, 2010, ISBN 978-973-0-09340-7,pag. 99-106, Români
 12. Gherman P. L., S. Rusu-Anghel, S. Mezinescu, Using DSP to order active filters, International Symposium on Advenced Engineering & Applied Management 40th Anniversary in Higher Education, Secţiunea S02, Hunedoara, 4-5 November, ISBN 978-973-0-09340-7,pag. 99-106, România, 2011.
 13. Rusu-Anghel S., Gherman P.L., Management Flow Control Rotor Induction Machine Using Fuzzy Regulators, Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal Hunedoara, ISSN 1584-2673 2011,pag. 459-464, România, 2011.
 14. Deaconu S I, Marcel T, Tutelea L.N., Popa GN, Gherman P.L., Năsăudean M, Motorga C, Analiza cu element finit tridimensională a maşinii sincrone homo-heteropolare utilizată ca generator în aplicaţii eoliene sau la microhidrocentrale, Revista Știință și Inginerie, Editura AGIR, București – ISSN 2067-7138 și eISSN 2359 – 828X, vol. 33, pp. 8, 2017.

Cărţi si capitole în cărţi:

 1. P.L. Gherman, Optimizarea conducerii procesului de producere a oţelului în cuptoarele cu arc electric de curent continuu, EDITURA POLITEHNICA, Timişoara, Romania, ISBN 978-606-554-400-0, 2011.
 2. S. Rusu-Anghel, P.L. Gherman, Fuzzy controllers-recent advences in theory and applications, Editura INTECH, ISBN 978-953-51-0759-0, 2011.
 3. P.L. Gherman, Tehnici de măsură şi analiză a calităţii energiei electrice. Aplicații, EDITURA POLITEHNICA, Timişoara, Romania, ISBN 978-606-35-0070-1, 2016.

Membrii comitete organizare conferinţe naţionale, internaţionale şi simpozioane ştiinţifice studenţeşti

 1. 2016: Membru comitet de organizare- International Conference on Applied Sciences, ICAS2016, May 25-27, 2016, Hunedoara, Romania, Politehnica University of Timisoara, Engineering Faculty of Hunedoara.
 2. 2017: Membru comitet organizare - International Conference on Applied Sciences ICAS2017, Politehnica University of Timisoara, Faculty of Engineering Hunedoara, May 10-12, 2017, Hunedoara, România; Simpozion Ştiinţific Studenţesc HD-47-STUD, Universitatea Politehnica Timisoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara, 26-27 Mai, 2017, Hunedoara, România.
 3. 2018: Membru comitet organizare Simpozion Ştiinţific Studenţesc HD-48-STUD, Universitatea Politehnica Timisoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara, 25-26 Mai, 2018, Hunedoara, România.
 4. 2019: Coordonator comitet organizare - International Conference on Applied Sciences ICAS2019, May 9-11, 2019, Hunedoara, Romania.

Lucrări publicate în reviste şi volume de conferinţe cu referenţi (neindexate) Reviste

 1. Deaconu S.,Popa G.N.,Gherman P. L., Diagram for artificial charge loading of asynchronous machine and te study of te influence of the frequency change on te charge loading, Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, 2002, Tomul XL VIII(LII), Fasc. 5C, ISSN 0258-9109 pag. 127-130.
 2. Pănoiu C.,Deaconu S.,Pănoiu M.,Lako L.,Gherman P. L., Control of electrical arc furnace electrodes by asynchronous motors driven by static frequency converters, Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, 2002, Tomul XL VIII(LII),Fasc. 5C, ISSN 0258-9109 pag. 127-130.
 3. Deaconu S.,Gherman P. L.,Popa G.N.,Popa I.,Maksay Ş., Metodă analitică de determinare a pierderilor mecanice şi prin ventilaţie la maşina asincronă, Analele Facultăţii de Inginerie din Hunedoara, 2002,Tomul IV, Fasc. 1, ISSN 1454-6531, pag. 219-222.
 4. Deaconu S.,Gherman P. L.,Popa G.N.,Popa I.,Maksay Ş., Metodă de trasare printre puncte a caracteristicilor, Analele Facultăţii de Inginerie din Hunedoara, 2002, Tomul IV, Fasc. 1, ISSN 1454-6531, pag. 223-228.
 5. Deaconu S., Babău R.,Gherman P. L.,Popa I.,Popa G.N.,Tirian O., The hydroelectric potential use of te water feeding pipes, Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, 2004, Tomul L(LIV), Fasc. 5, ISSN pag. 215-218.
 6. Deaconu S.,Babău R.,Gherman P. L.,Popa I.,Popa G.N.,Abrudean C., Computer simulation of the mini hydroelectric plants which runs with variable speed in autonomous regime and coupled to the electric network, Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, 2004, Tomul L(LIV), Fasc. 5, ISSN pag. 219-222.

Lucrari publicate la manifestari stiintifice din strainatate

 1. Deaconu S., Gherman P. L., Automatic speed control system for electropumps with 6kV voltage in powerplants, 6 th International Conference on Accomplishments of Electrical and Mechanical Industries, DEMI 2003,Serbia,pag. 623-628.
 2. Deaconu S.,Tutelea L.,Gherman P. L., Artificial loading of asynchronous machine using a single supply source, 4 th International Conference on Electromechanical and Poweri>Systems, vol. I, SIELMEN 2003, Chişinău, ISBN 9975–9771–0-3, pag. 55-56.

E. Brevete


Ultima actualizare 17.12.2021