Facultatea de Inginerie Hunedoara

Menu:

Activitate didactică

Discipline an universitar 2010-2011:

 • Chimie generală: anul I, semestrul 1, domeniile de studiu: Ingineria Autovehiculelor, Ingineria Materialelor, Inginerie şi Management. (Curs)
 • Fizică: anul I, semestrul I, domenii de studiu: Ingineria materialelor, Inginerie şi Management (Seminar; Laborator)
 • Chimie fizică: anul II, semestrul 1 şi 2, domeniul de studiu: Ingineria materialelor. (Curs; Seminar; Laborator)
 • Tehnica măsurării: anul II, semestrul 2, domeniile de studiu: Ingineria materialelor, Inginerie şi Management. (Curs)
 • Tehnologii chimice organice: anul IV, semestrul 1, specializarea: Inginerie Economică în Industria Chimică şi de Materiale. (Curs; Laborator)

În timpul activităţii didactice am avut ore didactice de curs, seminar sau lucrări de laborator la disciplinele:

 • 1972-2011 Fizică an I şi II: curs , seminar, laborator
 • 1973-1975 Chimia combustibililor: an II, curs, laborator
 • 1974-1976 Teoria proceselor pirogene: an III , curs, laborator
 • 1983-1984 Metalurgie fizică: laborator
 • 1979-2011 Chimie an I : curs, seminar, laborator
 • 1982-2011 Chimie fizică : an II, curs , seminar, laborator
 • 1998-2000 Biochimie: curs
 • 1999-2002 Optică: curs, seminar, laborator
 • 2000-2004 Biofizică: laborator
 • 2000-2004 Chimie analitică: laborator
 • 2000-2004 Chimie organică: laborator
 • 2000-2002 Chimia materialelor dentare: laborator
 • 2001-2004 Chimia medicamentelor: laborator
 • 2002-2003 Tehnici de analiza materialelor: curs
 • 2008-2011 Tehnologii chimice organice: curs
 • 2009-2011 Tehnica măsurării: curs, laborator

Suport (cărţi) cursuri, îndrumare de laborator şi culegeri de probleme:

 • 2011 Jitian Simion - Chimie generală, Curs, în format electronic.
 • 2003 Jitian Simion, Osaci Mihaela - Fizică. Lucrări de laborator, Ed. Mirton, Timişoara.
 • 2003 Jitian Simion, Şerban Sorina – Tehnici de analiza materialelor. Lucrări de laborator, Ed. Mirton, Timişoara.
 • 1998 Jitian Simion – Chimie fizică, vol. 2, Curs, Ed. Mirton, Timişoara.
 • 1998 Jitian Simion, Osaci Mihaela – Fizică. Culegere de probleme, Centrul de Multiplicare al Univ. “POLITEHNICA“ din Timişoara.
 • 1997 Jitian Simion – Chimie fizică, vol. 1, Curs, Ed. Mirton, Timişoara.
 • 1995 Jitian Simion, Benea Maria Laura – Chimie fizică. Lucrări de laborator, Centrul de Multiplicare al Univ. “POLITEHNICA“ din Timişoara.
 • 1995 Jitian Simion – Chimie fizică, vol. 1, Curs, Centrul de Multiplicare al Univ. “POLITEHNICA“ din Timişoara.
 • 1995 Jitian Simion – Chimie fizică, vol. 2, Curs, Centrul de Multiplicare al Univ. “POLITEHNICA“ din Timişoara.
 • 1990 Jitian Simion – Chimie metalurgică, Curs, Centrul de Multiplicare al Univ. “POLITEHNICA“ din Timişoara.
 • 1988 Jitian Simion – Fizică tehnică (Termodinamică. Fizica corpului solid), vol. 2, Institutul Politehnic “Traian Vuia” Timişoara / Institutul de Subingineri Hunedoara.
 • 1987 Ligner Harald, Jitian Simion, Alic Carmen – Chimie. Îndrumător de laborator, Institutul Politehnic “Traian Vuia” Timişoara / Institutul de Subingineri Hunedoara.
 • 1983 Jitian Simion – Fizică tehnică (Oscilaţii şi unde mecanice. Mecanica fluidelor), vol. 1, Institutul Politehnic “Traian Vuia” Timişoara / Institutul de Subingineri Hunedoara.
 • 1982 Jitian Simion – Fizică. Lucrări de laborator, Institutul Politehnic “Traian Vuia” Timişoara / Institutul de Subingineri Hunedoara.
 • 1981 Jitian Simion – Fizică tehnică. Oscilaţii şi unde mecanice, Institutul Politehnic “Traian Vuia” Timişoara / Institutul de Subingineri Hunedoara.
 • 1978 Jitian Simion – Fizică. Lucrări practice de laborator, Institutul Politehnic “Traian Vuia” Timişoara / Institutul de Subingineri Hunedoara.
 • 1976 Milcoveanu Dan, Jitian Simion – Curs de fizică, vol. 1, Institutul de Subingineri Hunedoara.
 • 1976 Milcoveanu Dan, Jitian Simion – Curs de fizică, vol. 4, Institutul de Subingineri Hunedoara.
 • 1973 Jitian Simion – Culegere de probleme de fizică, Institutul de Subingineri Hunedoara.