Facultatea de Inginerie Hunedoara

Menu:

Activitate ştiinţifică

Articole publicate în reviste de specialitate din ţară, cotate ISI:

 1. Jitian S., Studiul elipsometric al acoperirilor protectoare de polimeri pe metale, Revista de Chimie (Bucureşti), 39 (10), p. 90, (1988)
 2. Zsako J., Jitian S., Varhelyi Cs., Lungu M., Cinetique et Mecanisme des Reaction de Substitution des Complexes LVI. Olation de l'ion trans-[Co(en)2(NCS)2]+, Revue Roumaine de Chimie, 24 (1), p.257, (1979)

Articole publicate în reviste de specialitate din ţară, indexate în baze de date internaţionale (BDI):

 1. Jitian S., Determination of Optical Constant of Polymer Films Through Reflection, Annals of Faculty of Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering, VII (3), p.52, (2009), ISSN 1584 – 2673, http://annals.fih.upt.ro/index.html, Index Copernicus – Journal Master List, http://journals.indexcopernicus.com/
 2. Jitian S., Determination of the Roughness Leveling Depth for Metalic Surfaces, by Optical Measurements Based on the Light Reflection, Annals of Faculty of Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering, VII (3), p.89, (2009), ISSN 1584 – 2673, http://annals.fih.upt.ro/index.html, Index Copernicus – Journal Master List, http://journals.indexcopernicus.com/
 3. Jitian S., Optical Study of Steel Surfaces after Thermochemical Treatment, Annals of Faculty of Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering, VII (3), p.149, (2009), ISSN 1584 – 2673, http://annals.fih.upt.ro/index.html, Index Copernicus – Journal Master List, http://journals.indexcopernicus.com/

Lucrari la conferinţe internaţionale:

Articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice (Proceedings), din ţară, indexate în baze de date internaţionale (BDI):

 1. Jitian S., Obtaining the Absorption Spectra of Silicon from the IR Reflectance Spectra Recorded at Two Angles, International Symposium on Advanced Engineering & Applied Management -40th Anniversary in Higher Education (1970-2010), Hunedoara, ISBN 978-973-0-09340-7, p.65, (2010), http://annals.fih.upt.ro/index.html, Index Copernicus – Journal Master List, http://journals.indexcopernicus.com/

Articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice din străinătate:

 1. Jitian S., Study of Polyvinyl Acetate films Transformation by IR Reflectance Spectroscopy ,11-th International Symposium Interdisciplinary Regional Research, ISIRR 2010, 13-15 oct., Szeged, p.123, (2010), ISBN 978-963-508-600-9

Articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale organizate în România (cu referenţi ştiinţifici)

 1. Jitian S., Determinarea constantelor optice ale filmelor de polimetacrilat de metil prin măsurători de reflexie, A X-a Conferinţă Naţională - cu participare internaţională "Profesorul Dorin Pavel - fondatorul hidraulicii româneşti", Ed. AGIR, Bucureşti, vol. 18, Sebeş 4-5 iunie, p.59 (2010), ISSN 2067-7138
 2. Jitian S., The Ellipsometrical Study of Metal Surfaces, A IX-a Conferinţă Naţională - cu participare internaţională "Profesorul Dorin Pavel - fondatorul hidraulicii româneşti", Ed. AGIR, Bucureşti, vol. 15, Sebeş, 5-6 iunie, p.325, (2009), ISSN 2067-7138
 3. Dascăl A., Jitian S., The Shock Bending of 12MoCr90 Steel under High Temperatures, International Conference on Material Science and Engineering, BRAMAT-2005, Braşov 20-24 febr., (2005), ISBN 973-635-454-7

Articole publicate în reviste de specialitate din ţară, recunoscute de CNCSIS (categoria B sau C):

 1. Jitian S., Influence of the ellipsometrical readings with respect to the optical constants of surfaces, Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara- Journal of Engineering, III(2), p.189, (2005),ISSN: 1584-2665
 2. Jitian S., Reflexia internă a luminii pe filme superficiale depuse pe substraturi solide, Analele Facultăţii de Inginerie Hunedoara, 3(5), p.140, (2001).
 3. Jitian S., Analiza elipsometrică a reflexiei externe a luminii monocromatice pe filme superficiale optic neabsorbante depuse pe substraturi solide, Analele Facultăţii de Inginerie Hunedoara, 3(5), p.81, (2001).
 4. Jitian S., The Dependance of the Fresnel Reflection Coeficients on the Refractive Index of the Reflecting Surface, Analele Facultăţii de Inginerie Hunedoara, 2(5), p.66, (2000)
 5. Jitian S., The Dependance of the Optical Constants of the Surfaces with Respect to the Ellipsometrical Angles, Analele Facultăţii de Inginerie Hunedoara, 2(5), p.62, (2000)
 6. Jitian S., Program de calcul pentru analiza de dispersie Kramers – Krönig a spectrelor de reflexie, Analele Univ.E.Murgu Reşiţa, p.165, (1996)
 7. Jitian S., Program de calcul pentru determinarea grosimii şi a constantelor optice ale filmelor superficiale optic absorbante, Analele Univ.E.Murgu Reşiţa, p.161, (1996)
 8. Jitian S., Studiul interfeţei metal-polimer cu ajutorul spectroscopiei IR în reflexie, Acta Univ.Cibiniensis, XV(8), Sibiu, p.120, (1995)
 9. Jitian S., Le traitement des spectres de reflection des couches dielectriques mince en vu de determiner leur epaisseur, Bul. Şt. Univ. Politehnica Timişoara, 39(53)-1,2, p.107, (1994)
 10. Jitian S., Modification de l’etat de polarisation de le lumiere a la reflection sur les surfaces solides, Bul. Şt. Univ. Politehnica Timişoara, 39(53)-1,2, p.101, (1994)
 11. Jitian S., Program de calcul al constantelor optice bazat pe prelucrarea spectrelor de reflexie, Analele Univ. Oradea, p. 74, (1994)
 12. Jitian S., Analiza Kramers-Kronig a spectrelor de reflexie, Analele Univ. Arad, p.235, (1994)
 13. Jitian S., Reflexia internă a undelor electromagnetice la suprafaţa de separaţie a două medii optice diferite, Analele Univ.E.Murgu Reşiţa, p.124, (1993)
 14. Jitian S., Modificarea stării de polarizare a luminii la reflexia pe suprafeţe solide, Analele Univ.E.Murgu Reşiţa, p.118, (1993)
 15. Jitian S., Prelucrarea spectrelor de reflexie în vederea obţinerii constantelor optice ale substraturilor solide, Bul. Şt. Univ. Tehnice Petroşani, XXIII(2), p.113, (1991)
 16. Jitian S., Jitian A., Studiul elipsometric al fenomenelor de adsorbţie-desorbţie pe suprafeţe metalice, Bul. Şt. Univ. Tehnice Petroşani, XXIII(2), p.110, (1991)
 17. Weber Fr., Jitian S., Incintă pentru măsurători elipsometrice în medii lichide, Bul. Şt. Univ. Baia Mare, Fiz-Chim., VIIIB, p.151, (1991)
 18. M. Tomoaia-Cotisel, E. Chifu, Jitian S., I. Bratu, S. Bran, The Study of Stearic Acid Films by Ellipsometry and Absorption–Reflection IR Spectroscopy, Stud. Univ. Babes-Bolyai. Chem., XXXV(2), p.17, (1990)
 19. Jitian S., Jitian A., Study of the Oxidation Kinetics of Metals by Ellipsometry, Stud. Univ. Babes-Bolyai. Chem., XXXIII(2), p.21, (1988)
 20. Jitian S., Bratu I., The Use of Reflectance Infrared Spectroscopy for the Observation of the Polymeric Films on Metals, Stud. Univ. Babes-Bolyai. Phys., XXXI(2), p.30, (1986)
 21. Jitian S., The Ellipsometric Study of Polimer Films on Metals, Stud. Univ. Babes-Bolyai. Chem., XXXI(2), p.69, (1986)

Lucrări susţinute la manifestări naţionale:

 1. Jitian S., Determinarea adâncimii de nivelare a rugozităţii suprafeţelor metalice prin măsurători optice bazate pe reflexia luminii, A 4-a Conferinţă Naţională cu participare internaţională "Profesorul Dorin Pavel - fondatorul hidroenergeticii româneşti", 21-23 mai, Sebeş, 2004, p. 217
 2. Jitian S., Studiul elipsometric al adsorbţiei-desorbţiei inhibitorilor de coroziune pe suprafeţe metalice, Lucrările ştiinţifice ale Simpozionului Internaţional "Universitaria ROPET 2002", Inginerie minieră, 1, Ed. Focus, 2002, p. 146
 3. Jitian S., Prelucrarea spectrelor de reflexie ale peliculelor dielectrice subţiri în vederea determinării grosimii acestora, Lucrările Ştiinţifice ale I.S.Hunedoara, 1995, vol.VI, p.80
 4. Jitian S., Mocanu A., Bran S., Studiul optic al filmelor de acid stearic etalate pe suporturi metalice, Lucrările Ştiinţifice ale I.S.Hunedoara, 1995, vol.VI, p.74
 5. Jitian S., Metodă grafică pentru obţinerea grosimii şi a constantelor optice ale filmelor superficiale, Lucrările Ştiinţifice ale I.S.Hunedoara, 1992, vol.3, p.46
 6. Jitian S., Constantele optice ale metalelor tratate termochimic, Lucrările Ştiinţifice ale I.S.Hunedoara, 1992, vol.1, p.43
 7. Jitian S., Metode optice pentru studiul coroziunii metalelor, Lucrările Ştiinţifice ale I.S.Hunedoara, 1991, p.15
 8. Tomoaia-Cotisel M., Chifu E., Jitian S., Bratu I., Bran S., Frangopol P.T. şi Mocanu A., Comparative study of stearic acid and procaine films using ellipsometry and infrared reflection-absorption spectroscopy, The III-rd Symposium on Colloid and Surface Chemistry. Timişoara, 11-14 sept. 1989, p. 31
 9. Jitian S., Jitian A., Studiul elipsometric al coroziunii chimice a metalelor, Al III-lea Congres Naţional de Chimie, 2, Bucureşti, 1988, p.606
 10. Jitian S., Bratu I., Vomişescu R., Obţinerea spectrelor de absorbţie ale materialelor solide din spectrele de reflexie, Al III-lea Colocviu Naţional de Fizica şi Tehnologia Materialelor Cristaline şi Amorfe, 3, Iasi, 1988, p.143
 11. Jitian S., Bratu I., Determinarea constantelor optice ale peliculelor de polimeri din spectrele IR de reflexie, Sesiunea Anuală ICEFIZ, 9, Bucureşti, 1987, p.489
 12. Jitian S., Jitian A., Urmărirea cineticii de oxidare a metalelor prin metoda elipsometrică, Al II-lea Simpozion de Chimia Coloizilor şi suprafeţelor,Cluj-Napoca, 8-10 sept.1986, p.32
 13. Jitian S., Bratu I., Utilizarea spectroscopiei IR în reflexie la studiul filmelor de polimeri depuse pe metale, Al II-lea Simpozion de Chimia Coloizilor şi suprafeţelor,Cluj-Napoca, 8-10 sept.1986, p.30
 14. Jitian S., Chifu E., Studiul elipsometric al filmelor de polimeri depuse pe metale, Al II-lea Simpozion de Chimia Coloizilor şi suprafeţelor,Cluj-Napoca, 8-10 sept.1986, p.30
 15. Jitian S., Bratu I., Determinarea constantelor optice din spectrele de reflexie totală atenuată, Sesiunea Anuală ICEFIZ, 7, Iasi, 1985, p.258
 16. Jitian S., Studiul optic al suprafeţei oţelurilor tratate termochimic, Sesiunea Anuală ICEFIZ, 6, Sibiu, 1984, p.207
 17. Jitian S., Jitian A., Studiul în infraroşu a metalelor şi filmelor depuse pe metale, Al II-lea Colocviu Naţional de Fizica şi Tehnologia Materialelor Cristaline şi Amorfe, 2, Iaşi, 1984, p.141
 18. Jitian S., Bratu I., Caracteristici optice ale filmelor dielectrice transparente depuse pe metale, Colocviul Naţional de Optică, IIIA, Bucureşti, 1984, p.21
 19. Jitian S., Utilizarea spectroscopiei IR în reflexie la studiul suprafeţelor solide, Lucrările Ştiinţifice ale I.S.Hunedoara, 1982, p.151
 20. Jitian S., Determinarea elipsometrică a constantelor optice ale suprafeţei oţelului OLC-35, Sesiunea Anuală ICEFIZ, 3,(IV), Timişoara, 1981, p.122
 21. Jitian S., Studiul elipsometric al suprafeţelor unor metale, Colocviul Naţional de Optică, IIB, Bucureşti, 1980, p.100

Carţi publicate la edituri din ţară:

 1. 2003 Jitian Simion, Osaci Mihaela - Fizică. Lucrări de laborator, Editura MIRTON Timişoara, 230p, ISBN 973-661-095-0, COD CNCSIS 185, www.mirton.ro
 2. 2003 Jitian Simion, Şerban Sorina – Tehnici de analiza materialelor. Lucrări de laborator, Ed. Mirton, Timişoara. Editura MIRTON Timişoara, 110p, ISBN 973-585-889-4, COD CNCSIS 185, www.mirton.ro
 3. 1998 Jitian SimionChimie fizică, vol. 2, Curs, Ed. Mirton, Timişoara. Editura MIRTON Timişoara, 154p, ISBN 973-578-342-8, COD CNCSIS 185, www.mirton.ro
 4. 1997 Jitian SimionChimie fizică, vol. 1, Curs, Ed. Mirton, Timişoara. Editura MIRTON Timişoara, 160p, ISBN 973-578-455-6, COD CNCSIS 185, www.mirton.ro