UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA
FACULTATEA DE INGINERIE HUNEDOARA
FACULTATEA DE INGINERIE HUNEDOARA
Board Regional
Board Regional

Parteneriat cu mediul de afaceri - Boardul Regional

Board-ul Regional este un organism consultativ, autonom și independent al Facultății de Inginerie din Hunedoara – Universitatea Politehnica Timișoara. Acesta își propune să contribuie la dezvoltarea facultății prin consilierea conducerii FIH pe următoarele direcții:

  • definirea strategiei acesteia, urmărind, mai ales, creșterea calitativă a activității didactice, cea de cercetare și cea de administrare a patrimoniului FIH;
  • corelarea necesităților mediului economic cu programa universitară;
  • promovarea activă a imaginii FIH în exterior.

Board-ul Regional este format din personalități din domeniile economic, administrativ, cultural sau social. Membrii Board-ului reprezintă interesul general al comunității și participă în mod benevol la activitatea Board-ului.

Ședința de constituire a Board-ului Regional al Facultății de Inginerie din Hunedoara – Universitatea Politehnica Timișoara a avut loc în data de 6 aprilie 2023, începând cu ora 12:00, în Sala de Consiliu a FIH. Evenimentul a reprezentat un succes deosebit și un moment istoric pentru colaborarea între facultatea noastră și factorii externi.

Board Regional
Parteneriate