UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA
FACULTATEA DE INGINERIE HUNEDOARA
FACULTATEA DE INGINERIE HUNEDOARA

Mesajul Decanului

Decan

Conf. dr. ing. ec. Gelu Ovidiu TIRIAN

Facultatea de Inginerie din Hunedoara – Universitatea Politehnica Timișoara înseamnă tradiție, prestigiu și valoare academică. Acest lucru se datorează, înainte de toate, tuturor acelora, profesori și studenți, care prin abnegație și profesionalism s-au înscris în patrimoniul spiritual al acestei instituții. Generații de cadre didactice, prin eforturile lor susținute, au transformat Facultatea hunedoreană într-un punct de reper în ceea ce înseamnă învățământul superior și un promotor al valorilor profesionale. Învățăturile transmise de către dascălii ei au dezvoltat specialiști și au creat mediul propice ca fiecare student să-și descopere și să-și cultive pasiunile și abilitățile, în drumul spre succes.

În societatea informațională din zilele noastre, bazată pe cunoaștere, rolul universității în formarea tinerei generații este unul determinant. Dincolo de excelența academică, de competențele dobândite printr-o pregătire consolidată în plan profesional, este nevoie în procesul educațional și de promovarea dimensiunii formative. Universitatea are menirea să contureze personalități competente şi întreprinzătoare, caractere, oameni deplini, susținând o cunoaștere pentru acțiune, utilă nu doar pentru școală, ci şi pentru calitatea vieții umane în societate.PREZENTARE

Decan

Institutul de Subingineri din Hunedoara a luat fiinţă în anul 1970, în baza H.C.M. 1272/1970. La înfiinţare Institutul a funcţionat prin cursuri de zi şi seral, având două profiluri de învăţământ: Metalurgic și Electromecanic. În cursul anilor au mai funcţionat profilului Chimic și profilul Construcţii. Pregătirea studenţilor s-a realizat la cursuri de zi (3 ani) şi la cursuri serale (4 ani). Până în anul 1974, Institutul de Subingineri din Hunedoara a fost subordonat Institutului de Mine din Petroşani. Începând din anul universitar 1974-1975, odată cu aprobarea instituţiilor şi facultăţilor din reţeaua Ministerului Educaţiei şi Învăţământului, prin Decretul Consiliului de Stat nr. 147/1974, Institutul de Subingineri din Hunedoara a fost subordonat Institutului Politehnic “Traian Vuia” din Timişoara.

Facultatea de Inginerie din Hunedoara şi-a început activitatea în anul universitar 1990-1991, prin transformarea Institutului de Subingineri în baza Ordinul Ministrului Învăţământului nr. 7751/1990. Forma de învăţământ subingineri zi s-a menţinut la I.S.H. până în anul universitar 1985-1986, când a absolvit ultima promoţie cursuri de zi, specializarea Deformări Plastice şi Tratamente Termice. Forma de învăţământ de subingineri – seral s-a menţinut în paralel cu forma de învăţământ ingineri–cursuri de zi, până la absolvirea tuturor promoţiilor de subingineri admise până anul 1990 inclusiv.

Începând cu anul universitar 1993-1994 a luat fiinţă forma de învaţământ de scurtă durată (Colegiu), utilizând aceleaşi resurse umane şi materiale cu ale facultăţii, şi a funcţionat până în anul universitar 2005-2006, fiind subordonat didactic si administrativ Facultăţii de Inginerie. Pe parcursul anilor, denumirea domeniilor şi specializărilor a suferit schimbări. În anul universitar 1997-1998 a luat fiinţă forma de învătământ Master, Ciclul II, pentru absolvenţii ingineri cu durata studiilor de 5 ani iar începând cu anul universitar 2005-2006 a început trecerea învăţământului superior pe sistemul BOLOGNA, mai precis trecerea de la durata studiilor de la 5 ani la 4 ani, CICLUL I de studiu LICENŢĂ și CICLUL II de studiu MASTER modificându-se corespunzător. Începând cu anul universitar 1990-1991 la Facultatea de Inginerie au Început să fie organizate și studii de doctorat, specializările disponibile acestui ciclu de studii evoluând constant.