UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA
FACULTATEA DE INGINERIE HUNEDOARA
FACULTATEA DE INGINERIE HUNEDOARA
Campus F.I.H.
  Intrarea în curte  
Poarta de acces
 
 
Corpul A
CORP A
 • Parter
  • A14 Laborator Repararea Autovehiculelor Rutiere
  • A15 Laborator Fenomene de Transfer și Operații Unitare
 • Etaj 1
Corpul B
CORP B
 • Parter
  • B0-3 Laborator Tehnica Măsurării
  • B0-4 Laborator Deformări plastice
  • B0-5 Laborator Sisteme Auxiliare ale Autovehiculelor Rutiere
  • B0-6 Laborator Mecanisme și Organe de Mașini
  • B0-7 laborator transmisii Mecanice
  • B0-8 laborator Rezistența Materialelor
  • B0-11 Laborator Elaborarea și Turnarea Aliajelor Metalica
  • B0-12 Laborator Tratamente Termice
 • Etaj 1
  • B1-3 Laborator Metalurgie Fizică
  • B1-4 Laborator Fizică
  • B1-7 Laborator Termotehnică și Agregate Termice
  • B1-8 Laborator Informatică I
  • B1-9 Laborator CAD/CAM/CAE
  • B1-10 Laborator Informatică II
  • B1-11 Laborator Automatizări Industriale și Robotică
  • B1-12 Laborator Electronică I
  • Student corner (palier scara de acces)
 • Etaj 2
  • B2-5 Laborator Microcontrolere și Automate programabile
  • B2-6 Laborator Electronică I
  • B2-9 Laborator Informatică III
  • B2-14 Laborator Electronică II
  • B2-15 Laborator CAD/CAM/CAE
  • Student corner (spațiile de lângă B2-9 și B2-15)
 
Corpul C
CORP C
 • Parter
  • C0-1 Birou Comunicare și Imagine
  • C0-4 Secretariat
  • C0-6 Decanat / Birou Decan
  • C0-7 Birou Prodecan
  • C0-9 Biblioteca
 • Etaj 1
  • Aula Magna
  • C1-1 Birou I.T.
  • C1-2 Laborator Optimizarea Proceselor Metalurgice
 • Etaj 2
  • C2-1 Intreprinderea Simulată
  • C2-2 Laborator Analiză Numerică Informatică IV
  • C2-4 Laborator geometrie Descriptivă și Desen tehnic
AULA MARE ȘI BIBLIOTECA
AULA MAGNA ȘI BIBLIOTECA
 • Parter
  • C0-9 Biblioteca (Intrarea se face prin corpul C)
 • Etaj 1
  • Aula Magna - Intrarea 2 pe scara exterioară
 
Corpul D
CORP D
 • Parter
  • D0-18 Laborator Tribologie
 • Etaj 1
  • D1-6 Laborator Monitorizarea factorilor de Mediu
  • D1-14 Laborator tehnologii și Utilaje de Depoluare a Apei
  • D1-17 LaboratorFiabilitate
 • Etaj 2
  • D2-1 Laborator Rețele de Calculatoare și Sisteme de Operare
  • D2-2 Laborator Multidisciplinar
  • D2-7 Laborator Ingineria Autovehiculelor
  • D2-11 Școala Doctorală
SALA DE SPORT
SALA DE SPORT
 • Parter
  • Teren
  • Tribune
 • Etaj 1
  • Sală de forță
  • Sală Fitness
  • Vestiare
 
CORP F
CORP F
 • Parter
  • F0-1 Aula Mică
  • F0-3 Laborator Construcția și Exploatarea Autovehiculelor Rutiere
  • F0-4 Laborator Materiale Metalice și Oxidice
  • F0-7 Laborator/Atelier Prelucrări Mecanice
 • Etaj 1
  • F1-1 Laborator Electrotehnică II
  • F1-1.1 laborator Materiale Electrotehnice și Aparate Electrice
  • F1-2 Laborator Calcul Paralel și Distribuit
  • F1-8 Laborator Protecția Mediului
  • F1-9 Laborator Chimie generală
  • F1-10 Laborator Autovehicule Rutiere
CĂMIN ȘI CANTINĂ
CĂMIN ȘI CANTINĂ
 • Parter
  • Birou Social Cantină
  • Cantina
 • Etaj 1
  • Camere cămin
 • Etaj 2
  • Camere cămin
 • Etaj 3
  • Birou Social Cămin
  • Camere cămin