UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA
FACULTATEA DE INGINERIE HUNEDOARA
FACULTATEA DE INGINERIE HUNEDOARA

Practica studenţilor la Facultatea de Inginerie Hunedoara

Conform Legii nr. 258 din 19/07/2007 privind practica studenţilor, Facultatea de Inginerie Hunedoara permite efectuarea activităţii de practică în următoarele variante:
  • la parteneri de practică pe baza convenţiilor de colaborare semnate de oraganizatori şi partenerii de practică sau la parteneri de practică aleşi de studenţi - în conformitate cu portofoliul de practică specific;
  • în cadrul facultăţii, în departamentele şi laboratoarele existente, în conformitate cu portofoliul de practică.
Activitatea de practică este prevăzută în planul de învăţământ al specializărilor facultăţii. Ea este corelată cu ansamblul planului de învăţământ, conform portofoliului de practică specific anilor de studiu II şi III.

Lista cu cadrele didactice coordonatoare de grupe de practică

Locurile disponibile pentru efectuarea stagiului de practică la firmele cu care Facultatea de Inginerie Hunedoara are convenții cadru