Menu:

Activitate didactică

Cursuri, activităţi aplicative (laborator, seminar): 2009-2010

 • Bazele teoretice ale turnării: curs, laborator, seminar: anul III, semestrul 1, Ingineria procesării materialelor.
 • Management: seminar: anul III, semestrul 1, Informatică Industrială, Electromecanică, Autovehicule Rutiere, Ingineria Procesării Materialelor.
 • Turnarea aliajelor metalice sub formă de piese: curs, laborator: anul IV, semestrul 1, Ingineria elaborării materialelor metalice.
 • Ingineria şi managementul calităţii: curs, laborator, seminar: anul IV, semestrul 2, Inginerie economică in industria chimică şi de materiale, Inginerie economică în domeniul mecanic, Ingineria elaborării materialelor metalice.
 • Elemente de analiza tehnico-economică a intreprinderilor metalurgice: curs, seminar: master - anul II, semestrul 1, Optimizarea proceselor metalurgice.
 • Tehnologii avansate de turnare a pieselor: curs, laborator, proiect: master - anul I, semestrul 1, Procedee avansate de procesare a materialelor metalice.
 • Tehnologii moderne de elaborare a materialelor: curs, laborator: master - anul I, semestrul 1, Metode şi tehnologii avansate pentru industria autovehiculelor.
 • Procedee avansate de turnare a materialelor metalice: curs, laborator, proiect: master - anul I, semestrul 1, Metode şi tehnologii avansate pentru industria autovehiculelor..

Suport (carţi) cursuri-laboratoare:

  Autor şi coautor a 6 cărţi de specialitate (curs şi indrumător de laborator)

 • 1997: Tehnologia Turnării - îndrumar de laborator - Indrumător de laborator, Litografia UPT.
 • 2000: Culegere de probleme de Tehnologia formării şi turnării aliajelor, Litografia UPT.
 • 2002: Tehnologia formării şi turnării aliajelor - curs, Editura Politehnica Timişoara.
 • 2007: Turnarea si solidificarea otelului, Ed. CERMI Iaşi.
 • 2008: Managementul calitatii, Ed. CERMI Iaşi.

Monografie:

 • 2005: Durabilitatea cilindrilor de laminare, turnaţi din oţel Adamit, Editura Mirton, Timişoara.