COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI INFORMATICĂ INDUSTRIALĂDIRECTOR DEPARTAMENT
Conf. dr. Ionel MUSCALAGIU - pagina personală

MEMBRII CONSILIULUI
DEPARTAMENTULUI DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI INFORMATICĂ INDUSTRIALĂ

 1. Prof. dr. ing. Manuela PĂNOIU - pagina personală
 2. Conf. dr. ing. Gabriel Nicolae POPA - pagina personală
 3. Conf. dr. ing. ec. Ovidiu Gelu TIRIAN - pagina personală
 4. Conf. dr. ing. Angela IAGĂR - pagina personală
 5. Conf. dr. Diana Alina BISTRIAN - pagina personală
 6. Șef lucr. dr. ing. ec. Corina Maria DINIŞ - pagina personală
 7. Șef lucr. dr. Diana Monica STOICA - pagina personală
 8. Șef lucr. dr. ing. Raluca ROB - pagina personală

MEMBRII DEPARTAMENTULUI

 1. Prof. dr. ing. Manuela PĂNOIU - pagina personală
 2. Prof. dr. ing. Caius PĂNOIU - pagina personală
 3. Prof. dr. ing. Sorin DEACONU - pagina personală
 4. Prof. dr. Dan Ludovic LEMLE - pagina personală
 5. Conf. dr. Ionel MUSCALAGIU - pagina personală
 6. Conf. dr. ing. Gabriel Nicolae POPA - pagina personală
 7. Conf. dr. ing. ec. Ovidiu TIRIAN - pagina personală
 8. Conf. dr. Diana BISTRIAN - pagina personală
 9. Șef lucr. dr. Mihaela OSACI - pagina personală
 10. Șef lucr. dr. ing. Stela RUSU ANGHEL - pagina personală
 11. Șef lucr. dr. ing. Angela IAGĂR - pagina personală
 12. Șef lucr. dr. ing. ec. Corina Maria DINIŞ - pagina personală
 13. Șef lucr. dr. ing. Ioan BACIU - pagina personală
 14. Șef lucr. dr. ing. Corina CUNŢAN - pagina personală
 15. Șef lucr. dr. Anca Elena IORDAN - pagina personală
 16. Șef lucr. dr. Diana Monica STOICA - pagina personală
 17. Șef lucr. dr. ing. Adela BERDIE - pagina personală
 18. Șef lucr. dr. ing. Raluca ROB - pagina personală
 19. Șef lucr. dr. ing. Marcel TOPOR - pagina personală
 20. Șef lucr. dr. ing. Cristian ABRUDEAN - pagina personală
 21. Șef lucr. dr. Mihaela POPA - pagina personală
 22. Șef lucr. dr. ing. Marcel TOPOR - pagina personală
 23. Șef lucr. dr. ing. Lucian GHERMAN -pagina personală
 24. Asist. drd. ing. Loredana GHIORMEZ - pagina personala

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

 1. Ing. Ioana VARADI
 2. Ing. Carmen MOTORGA
 3. Ing. Tatiana DUŢĂ
 4. Ing. Andreea TIRIAN
 5. Ing. Alin NĂSĂUDEAN
 

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii de la nivelul Departamentului Inginerie Electrică şi Informatică Industrială

 • Preşedintele comisiei
  Conf.univ.dr. IONEL MUSCALAGIU
 • Coordonator comisie
  Șef lucr.dr. MIHAELA OSACI
 • Referent cu evaluarea şi analiza calităţii pe linie didactică
  Conf.dr.ing. ANGELA IAGĂR
 • Referent cu evaluarea şi analiza calităţii pe linie de cercetare
  Șef lucr.dr.ing.CORINA CUNŢAN
 • Reprezentant al studenţilor
  Stud. DIANA JOLTVINSCHI-MĂRGĂRIT


ADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro