OFERTA DE STUDII


A. DOMENII ŞI SPECIALIZĂRI (ÎNVATAMÂNT DE LUNGĂ DURATĂ)


Ingineria autovehiculelor - Autovehicule rutiere
Inginerie electrică - Electromecanică
Inginerie electrică - Inginerie electrică şi calculatoare
Ştiinţe aplicate - Informatică industrială
Ingineria mmediului - Ingineria valorificării deşeurilor
Inginerie şi management - Inginerie economică în domeniul mecanic
Inginerie şi management - Inginerie economică în industria chimică şi de materiale

 

B. CURSURI POST-UNIVERSITAREC. CURSURI DE SPECIALIZARE


 

D. MASTER


Pentru absolvenţii ciclului de studii LICENŢĂ – 4 ani


 

E. DOCTORAT


Domeniul fundamental
Domeniul de doctorat
denumire utilizată pentru doctoranzii admişi după 01.08.2006 / până la 31.07.2006
Conducători de doctorat
Ştiinţe inginereşti
Ingineria materialelor/Ştiinţa şi ingineria materialelor
Prof.dr.ing. Teodor HEPUŢ
Prof.dr.ing. Ioan ILCAADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro