COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI DE INGINERIE ŞI MANAGEMENTDIRECTOR DEPARTAMENT
Conf.dr.ing. VÎLCEANU LUCIA - pagina personală

MEMBRII CONSILIULUI
DEPARTAMENTULUI DE INGINERIE ŞI MANAGEMENT

 1. Prof.dr.ing. HEPUŢ TEODOR - pagina personală
 2. Conf.dr.ing. VÎLCEANU LUCIA - pagina personală
 3. Conf.dr.ec. HĂRĂU CARMEN - pagina personală
 4. Conf.dr.ing. ALIC CARMEN INGE - pagina personală
 5. Conf.dr.ing. ARDELEAN ERIKA - pagina personală
 6. Conf.dr.ing. ARDELEAN MARIUS - pagina personală
 7. Şef lucr.dr.ing. RAŢIU SORIN AUREL - pagina personală
 8. Şef lucr.dr.ing. PUŢAN VASILE - pagina personală
 9. Şef lucr.ec.dr.ing. ALEXA VASILE - pagina personală

MEMBRII DEPARTAMENTULUI DE INGINERIE SI MANAGEMENT

 1. Prof. dr. ing. Ioan ILCA - profesor consultant, membru al ASTR
 2. Prof. dr. ing. Teodor HEPUŢ - pagina personală
 3. Conf. dr. Simion JITIAN - pagina personală
 4. Conf. dr. ing. Carmen Inge ALIC - pagina personală
 5. Conf. dr. ing. Teodor VASIU - pagina personală
 6. Conf. dr. ing. Lucia VÎLCEANU - pagina personală
 7. Conf. dr. ec. Carmen HĂRĂU - pagina personală
 8. Conf. dr. ing. Camelia PINCA BRETOTEAN - pagina personală
 9. Conf. dr. ing. Ana Virginia SOCALICI - pagina personală
 10. Conf. dr. ing. Erika Diana ARDELEAN - pagina personală
 11. Conf. dr. ing. Imre KISS - pagina personală
 12. Conf. dr. ing. Marius ARDELEAN - pagina personală
 13. Şl. dr. ing. Laura Maria BENEA - pagina personală
 14. Lector dr. ec. Marius BENEA - pagina personală
 15. Şl. dr. ing. Imre Zsolt MIKLOS - pagina personală
 16. Şl. dr. ing. Sorin RAŢIU - pagina personală
 17. Şl. dr. ing. Vasile PUŢAN - pagina personală
 18. Şl. dr. ing. Ana JOSAN - pagina personală
 19. Şl. ec. dr. ing. Vasile ALEXA - pagina personală
 20. Şl. dr. ing. Vasile CIOATĂ - pagina personală
 21. Şl. dr. ing. Gabriela MIHUŢ - pagina personală
 22. Şl. dr. ing. Amalia DASCĂL - pagina personală
 23. Şl. ec. dr. ing. Adrian GĂVANESCU - pagina personală
 24. Şl. dr. ing. Adina BUDIUL BERGHIAN -pagina personală
 25. Şl. dr. ing. Erika Monica POPA - pagina personală
 26. Asist. dr. ing. Mihaela FLORI - pagina personală
 27. Asist. dr. ing. Daniela MILOŞTEAN - pagina personală
 28. Asist. dr. ing. Cristina MIKLOS - pagina personală
 29. Asist. drd. ing. Sorina SERBAN - pagina personală
 30. Asist. ec. Gladiola CHEŢE - pagina personală

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR
 1. Dr.Ing. Adriana PUŢAN
 2. Dr.Ing. Laura Maria STRUGARIU
 3. Dr.Ing. Eugen Mihai CRIŞAN
 4. ing. Daniela ALEXA
 5. ing. Florin PAVĂL
 

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii de la nivelul Departamentului Inginerie şi Management

 • Preşedintele comisiei
  Conf.univ.dr.ing. LUCIA VÎLCEANU
 • Coordonator comisie
  Conf.univ.dr.ing. MARIUS ARDELEAN
 • Referent cu evaluarea şi analiza calităţii pe linie didactică
  Şef lucr.dr.ing. ANA JOSAN
 • Referent cu evaluarea şi analiza calităţii pe linie de cercetare
  Şef lucr.dr.ing. VASILE CIOATĂ
 • Reprezentant al studenţilor
  Stud. SORIN OLIERIU

 ADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro