COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI DE INGINERIE ŞI MANAGEMENTDIRECTOR DEPARTAMENT
Şef lucr.dr.ing. Vasile PUŢAN - pagina personală

MEMBRII CONSILIULUI
DEPARTAMENTULUI DE INGINERIE ŞI MANAGEMENT

 1. Prof. dr. ing. Ana Virginia SOCALICI - pagina personală
 2. Conf. dr. ing. Imre KISS - pagina personală
 3. Conf. dr. ing. Marius ARDELEAN - pagina personală
 4. Conf. dr. ing. Erika Diana ARDELEAN - pagina personală
 5. Conf. dr. ing. Sorin Aurel RAŢIU - pagina personală
 6. Şl. dr. ing. Amalia Ana DASCĂL - pagina personală
 7. Conf.dr.ing. Vasile CIOATĂ - pagina personală
 8. Şl. dr. ing. Ana JOSAN - pagina personală

MEMBRII DEPARTAMENTULUI DE INGINERIE SI MANAGEMENT

 1. Prof. dr. ing. Ana Virginia SOCALICI - pagina personală
 2. Conf. dr. ing. Lucia VÎLCEANU - pagina personală
 3. Conf. dr. ing. Imre KISS - pagina personală
 4. Conf. dr. ing. Camelia PINCA BRETOTEAN - pagina personală
 5. Conf. dr. ing. Teodor VASIU - pagina personală
 6. Conf. dr. ing. Erika Diana ARDELEAN - pagina personală
 7. Conf. dr. ing. Marius ARDELEAN - pagina personală
 8. Conf. dr. ec. Carmen Eleonora HĂRĂU - pagina personală
 9. Conf.ec.dr.ing. Vasile ALEXA - pagina personală
 10. Conf.dr.ing. Vasile CIOATĂ - pagina personală
 11. Şl. dr. ing. Laura Maria BENEA - pagina personală
 12. Şl. ec. dr. ing. Adrian GĂVANESCU - pagina personală
 13. Şl. dr. ing. Vasile PUŢAN - pagina personală
 14. Conf. dr. ing. Sorin Aurel RAŢIU - pagina personală
 15. Şl. dr. ing. Ana JOSAN - pagina personală
 16. Şl. dr. ing. Gabriela Cornelia MIHUŢ - pagina personală
 17. Lector dr. ec. Marius Călin BENEA - pagina personală
 18. Şl. dr. ing. Imre Zsolt MIKLOS - pagina personală
 19. Şl. dr. ing. Amalia Ana DASCĂL - pagina personală
 20. Şl. dr. ing. Adina BUDIUL BERGHIAN -pagina personală
 21. Şl. dr. ing. Erika Monica POPA - pagina personală
 22. Şl. dr. ing. Cristina Carmen MIKLOS - pagina personală
 23. Şl. dr. ing. Mihaela Corina FLORI - pagina personală
 24. Asist. dr. ing. Sorina SERBAN - pagina personală
 25. Şl. dr. ing. Daniela Cătălina MILOŞTEAN - pagina personală
 26. Şl. dr. ing. Corneliu BIRTOK-BĂNEASĂ - pagina personală

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR
 1. Dr.Ing. Adriana PUŢAN
 2. Dr.Ing. Eugen Mihai CRIŞAN
 3. Dr.Ing. Laura Maria STRUGARIU
 4. ing. Daniela ALEXA
 

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii de la nivelul Departamentului Inginerie şi Management

 • Preşedintele comisiei
  Conf.univ.dr.ing. LUCIA VÎLCEANU
 • Coordonator comisie
  Conf.univ.dr.ing. MARIUS ARDELEAN
 • Referent cu evaluarea şi analiza calităţii pe linie de cercetare
  Conf.dr.ing. VASILE CIOATĂ
 • Referent cu evaluarea şi analiza calităţii pe linie didactică
  Şef lucr.dr.ing. ANA JOSAN
 • Reprezentant al studenţilor
  Stud. SORIN OLIERIU

 ADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro