COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI DE INGINERIE ŞI MANAGEMENTDIRECTOR DEPARTAMENT
Conf.dr.ing. VÎLCEANU LUCIA - pagina personală

MEMBRII CONSILIULUI
DEPARTAMENTULUI DE INGINERIE ŞI MANAGEMENT

 1. Conf.dr.ing. VÎLCEANU LUCIA - pagina personală
 2. Conf.dr.ing. ARDELEAN ERIKA - pagina personală
 3. Conf.dr.ing. ARDELEAN MARIUS - pagina personală
 4. Conf. dr. ing. IMRE KISS - pagina personală
 5. Şef lucr. dr. ing. VASILE CIOATĂ - pagina personală
 6. Şef lucr.dr.ing. RAŢIU SORIN AUREL - pagina personală
 7. Şef lucr.dr.ing. PUŢAN VASILE - pagina personală
 8. Şef lucr.ec.dr.ing. ALEXA VASILE - pagina personală
 9. Şef lucr. dr. ing. ANA JOSAN - pagina personală

MEMBRII DEPARTAMENTULUI DE INGINERIE SI MANAGEMENT

 1. Prof. dr. ing. Ana Virginia SOCALICI - pagina personală
 2. Conf. dr. ing. Lucia VÎLCEANU - pagina personală
 3. Conf. dr. ing. Imre KISS - pagina personală
 4. Conf. dr. ing. Camelia PINCA BRETOTEAN - pagina personală
 5. Conf. dr. ing. Teodor VASIU - pagina personală
 6. Conf. dr. ing. Erika Diana ARDELEAN - pagina personală
 7. Conf. dr. ing. Marius ARDELEAN - pagina personală
 8. Conf. dr. ec. Carmen Eleonora HĂRĂU - pagina personală
 9. Şl. dr. ing. Laura Maria BENEA - pagina personală
 10. Şl. ec. dr. ing. Adrian GĂVANESCU - pagina personală
 11. Şl. dr. ing. Vasile PUŢAN - pagina personală
 12. Şl. dr. ing. Sorin Aurel RAŢIU - pagina personală
 13. Şl. dr. ing. Ana JOSAN - pagina personală
 14. Şl. dr. ing. Gabriela Cornelia MIHUŢ - pagina personală
 15. Lector dr. ec. Marius Călin BENEA - pagina personală
 16. Şl. dr. ing. Imre Zsolt MIKLOS - pagina personală
 17. Şl. ec. dr. ing. Vasile ALEXA - pagina personală
 18. Şl. dr. ing. Amalia Ana DASCĂL - pagina personală
 19. Şl. dr. ing. Vasile CIOATĂ - pagina personală
 20. Şl. dr. ing. Adina BUDIUL BERGHIAN -pagina personală
 21. Şl. dr. ing. Erika Monica POPA - pagina personală
 22. Şl. dr. ing. Cristina Carmen MIKLOS - pagina personală
 23. Şl. dr. ing. Mihaela Corina FLORI - pagina personală
 24. Asist. dr. ing. Sorina SERBAN - pagina personală
 25. Şl. dr. ing. Daniela Cătălina MILOŞTEAN - pagina personală
 26. Asist. ing. Corneliu BIRTOK-BĂNEASĂ - pagina personală

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR
 1. Dr.Ing. Adriana PUŢAN
 2. Dr.Ing. Eugen Mihai CRIŞAN
 3. Dr.Ing. Laura Maria STRUGARIU
 4. ing. Daniela ALEXA
 

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii de la nivelul Departamentului Inginerie şi Management

 • Preşedintele comisiei
  Conf.univ.dr.ing. LUCIA VÎLCEANU
 • Coordonator comisie
  Conf.univ.dr.ing. MARIUS ARDELEAN
 • Referent cu evaluarea şi analiza calităţii pe linie didactică
  Şef lucr.dr.ing. ANA JOSAN
 • Referent cu evaluarea şi analiza calităţii pe linie de cercetare
  Şef lucr.dr.ing. VASILE CIOATĂ
 • Reprezentant al studenţilor
  Stud. SORIN OLIERIU

 ADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro