INFORMAŢII UTILE PENTRU STUDENŢI

Structura Anului Universitar 2017-2018

Taxele de studii pentru Anul Universitar 2017-2018

Cadrele didactice coordonatoare de grupe în Anul universitar 2017-2018


Persoane de conact cu atribuţii în rezolvarea problemelor administrative


Informaţii referitoare la prezentarea la examenul de licenţă/diplomă a studenţilor din anii terminali
ADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro