ADMITERE sesiunea de admitere Iulie 2016

Listele candidaţilor admişi pentru runda I de confirmări - sesiunea Iulie 2016

Confirmarea pentru runda I are loc în perioada:
27.07.2016 orele 10:00 -16:00
şi
28.07.2017 orele 9:00-16:00

...STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ( 4 ani, cursuri de zi)...

Domeniul
Specializarea
Număr de locuri fără taxă
Număr de locuri cu taxă *
Ingineria autovehiculelor
Autovehicule Rutiere
38
22
Inginerie electrică şi energetică
Electromecanică / Inginerie Electrică şi Calculatoare
35
25
Ingineria mediului
Ingineria Valorificării Deşeurilor
28
2
Inginerie şi management
Inginerie Economică în Industria Chimică şi de Materiale / Inginerie Economică în Domeniul Mecanic
35
25
Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei
Informatică Industrială
38
25
Total
174
99

 ADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro