ADMITERE LICENŢĂ

Sesiunea Septembrie 2023

 

FACULTATEA DE INGINERIE DIN HUNEDOARA componentă a UNIVERSITĂŢII POLITEHINCA TIMIŞOARA, organizează CONCURS DE ADMITERE în anul universitar 2023–2024, la următoarele domenii/specializări:

LOCURI DISPONIBILE

DOMENIUL SPECIALIZAREA NR LOCURI FĂRĂ TAXĂ NR LOCURI CU TAXĂ
INGINERIA AUTOVEHICULELOR
AUTOVEHICULE RUTIERE
3
2
INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ENERGETICĂ
INGINERIE ELECTRICĂ ŞI CALCULATOARE
7
5
INGINERIA MEDIULUI
INGINERIA VALORIFICĂRII DEŞEURILOR
10
1
INGINERIE ŞI MANAGEMENT
INGINERIE ECONOMICĂ ÎN INDUSTRIA CHIMICĂ ŞI DE MATERIALE / INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC
14
5
ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE
INFORMATICĂ INDUSTRIALĂ
14
5
TOTAL
48
18

 

 
Concursul de admitere se desfășoară PE BAZĂ DE DOSARE.
Calculul mediei la admitere: media de admitere este egală cu media la bacalaureat.

Calendarul admiterii

 • Înscriere candidaţi online pe platforma Enroll: 21.08.2023 – 09.09.2023 până la ora 12:00
 • Înscriere candidaţi fizic în centrul de admitere din cadrul facultații conform orarului afișat: 31.08.2023 – 09.09.2023 până la ora 12:00
 • Concurs de dosare: 09.09.2023
 • Rezultatele concursului: 09.09.2023, ora 20:00
 • Confirmări runda I: 11.09.2023 – 12.09.2023, Orele 9:00 – 16:00
 • Afişare runda II: 12.09.2023, ora 20:00
 • Confirmări runda II: 13.09.2023, Orele 9:00 – 16:00 și 14.09.2023, Orele 9:00 – 14:00
 • Afişare runda III:14.09.2023, ora 16:00
 • Confirmări runda III: 14.09.2023, 16:00 – 18:00
 • Rezultate finale: 14.09.2023, 20:00

Metodologia de admitere:


Acte necesare înscrierii:

 1. Fișa de înscriere (aceasta va fi generată prin platforma Enroll, în urma completării tuturor informațiilor solicitate);
 2. Copie după diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă
  Dacă ai promovat examenul de bacalaureat în sesiunea de vară 2022/2023 se acceptă și adeverința substitut eliberată de către instituția de învățământ. Însă, la etapa de confirmări, este necesar să aduci diploma la facultate în original, dacă ai fost admis la o formă de învățământ fără taxă.
 3. Copie după foaia matricolă cu notele obținute pe parcursul liceului;
 4. Copie după cartea de identitate;
 5. Copie după certificatul de naștere;
 6. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte aptitudinea medicală pentru domeniile la care se înscrie candidatul. Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta adeverințe medicale vizate de medicul de familie în care se va preciza, în mod expres, gradul deficiențelor în funcție de localizarea acestora, pe baza diagnosticului stabilit de medicul specialist.
 7. 4 fotografii tip diplomă;
 8. Dovada achitării taxei de înscriere;
 9. Acte scutire taxă de înscriere** (După caz, cf. art. 24 din Metodologie admitere)
  Opțional – în cazul în care candidatul solicită scutirea de la taxă
 10. Copie după diploma de licență sau adeverință de absolvire și foaia matricolă (În cazul candidaților deja licențiați sau cu adeverință de absolvire);
 11. Copie după adeverința de student și foaia matricolă parțială (În cazul candidaților deja studenți);
 12. Declarație pe proprie răspundere (realizată la notar), privind nefinanțarea/ finanțarea anterioară de la bugetul statului pentru urmarea de studii superioare (În cazul candidaților care au absolvit liceul înainte de 2023 și doresc să se înscrie pe locurile fără taxă).
**Candidații la programele de studii în limba engleză sau germană vor anexa, de asemenea, o copie după adeverința obținută în urma susținerii probei de competență lingvistică sau copie după unul dintre următoarele acte (corespunzător limbii programului de studii implicat):
 • certificat/ diplomă de promovare a examenelor de recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice într-o limbă străină;
 • diplomă de absolvire a unui liceu cu predare în limba engleză sau germană;
 • Adeverință prin care să dovedească faptul că au urmat, în timpul învățământului preuniversitar disciplina engleză sau germană, minim 4 ani de studii.
* Situații în care se poate solicita scutirea de taxă. Acte scutire taxă de înscriere
 1. Candidaţi orfani de ambii părinţi – Copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor;
 2. Candidaţi care provin de la o casă de copii – Adeverinţă de la casa de copii;
 3. Candidaţi orfani de un părinte decedat în Revoluţia din Decembrie 1989 – Copie legalizată a certificatului de deces al părintelui;
 4. Candidaţi care au fost răniţi în Revoluţia din Decembrie 1989 –Copie legalizată după certificatul medical sau după un alt act cu valabilitate legală;
 5. Candidaţi al căror părinte sau susţinător legal este angajat în sectorul învăţământ bugetar – Adeverinţă de la locul de muncă al părintelui;

Taxa de înscriere:

 • pentru candidații care transmit dosarul online, pe platforma Enroll, (fără diploma de bacalaureat) în perioada de preînscriere 01.06.2023-04.07.2023, este de 100 lei pentru toate formele de învățământ și toate tipurile de concurs;
 • pentru candidații care se înscriu ulterior acestei perioade este de 150 lei pentru toate formele de învățământ și toate tipurile de concurs;
 • Taxa de înscriere oferă candidatului posibilitatea de a participa la concursul de admitere organizat la maxim două secțiuni. Dacă un candidat se înscrie la mai mult de două secțiuni, va trebui să achite mai multe taxe de înscriere.
 • Taxa de confirmare: 100 de lei pentru toate formele de învățământ și toate tipurile de concurs.
  Taxa de confirmare asigură candidatului păstrarea locului la secțiunea la care a fost admis și trebuie achitată în termenul prevăzut în calendarul admiterii.
 • Taxă de solicitare a echivalării studiilor absolvite: 150 lei
  Se percepe doar candidaților declarați admiși și trebuie achitată deodată cu taxa de confirmare.
 • Taxe anuale de studii pentru anul universitar 2023/2024, pentru anii I-IV LICENȚĂ Studenții admiși în regim de finanțare fără taxă (buget) vor plăti doar taxele de înscriere, respectiv de confirmare a locului. Taxele aferente domeniilor tehnice și domeniului „Informatică” pentru studenții admiși în regim de finanțare cu taxă: 3.600 lei/ an

Taxele de admitere (înscriere/confirmare) se pot plăti:

 1. ONLINE, cu cardul, prin intermediul platformei Enroll
  sau
 2. În următorul cont deschis la UniCredit Bank*:
  Universitatea Politehnica Timișoara
  Cod FISCAL: 4269282
  Cont IBAN: RO90 BACX 0000 0030 1782 5061
*În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”L, ADM/CONF (se alege în funcție de tipul taxei – pentru taxa de înscriere se menționează ADM, iar pentru taxa de confirmare de menționează CONF) la … (se va menționa acronimul facultății) , CNP candidat, NUME candidat (se va menționa numele complet al candidatului)”. Exemplu: L, ADM, FIH, 2900000000000, Ionescu Flavia Ionela
__________________________________________________

Institut

ADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro

Institut
 
Sigla Română English