COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI INFORMATICĂ INDUSTRIALĂDIRECTOR DEPARTAMENT
Conf. dr. Ionel MUSCALAGIU - pagina personală

MEMBRII CONSILIULUI
DEPARTAMENTULUI DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI INFORMATICĂ INDUSTRIALĂ

 1. Prof. dr. ing. Sorin DEACONU - pagina personală
 2. Conf. dr. ing. ec. Ovidiu Gelu TIRIAN - pagina personală
 3. Conf. dr. Diana Alina BISTRIAN - pagina personală
 4. Conf. dr. ing. Gabriel Nicolae POPA - pagina personală
 5. Prof. dr. ing. Manuela PĂNOIU - pagina personală
 6. Prof. dr. ing. Caius PĂNOIU - pagina personală
 7. Conf. dr. ing. Angela IAGĂR - pagina personală
 8. Șef lucr. dr. ing. ec. Corina Maria DINIŞ - pagina personală

MEMBRII DEPARTAMENTULUI

 1. Prof. dr. ing. Manuela PĂNOIU - pagina personală
 2. Prof. dr. ing. Caius PĂNOIU - pagina personală
 3. Prof. dr. ing. Sorin DEACONU - pagina personală
 4. Conf. dr. Ionel MUSCALAGIU - pagina personală
 5. Conf. dr. ing. Gabriel Nicolae POPA - pagina personală
 6. Conf. dr. ing. ec. Ovidiu TIRIAN - pagina personală
 7. Conf. dr. Diana BISTRIAN - pagina personală
 8. Conf. dr. ing. Angela IAGĂR - pagina personală
 9. Conf. dr. Mihaela OSACI - pagina personală
 10. Conf. dr. ing. ec. Corina Maria DINIŞ - pagina personală
 11. Șef lucr. dr. ing. Stela RUSU ANGHEL - pagina personală
 12. Șef lucr. dr. ing. Ioan BACIU - pagina personală
 13. Șef lucr. dr. ing. Corina CUNŢAN - pagina personală
 14. Șef lucr. dr. Diana Monica STOICA - pagina personală
 15. Șef lucr. dr. ing. Adela BERDIE - pagina personală
 16. Șef lucr. dr. ing. Raluca ROB - pagina personală
 17. Șef lucr. dr. ing. Marcel TOPOR - pagina personală
 18. Șef lucr. dr. ing. Cristian ABRUDEAN - pagina personală
 19. Șef lucr. dr. Mihaela POPA - pagina personală
 20. Șef lucr. dr. ing. Lucian GHERMAN -pagina personală
 21. Șef lucr. dr. ing. Loredana GHIORMEZ - pagina personală
 22. Asist. dr. ing. Cezara RAȚ - pagina personală
 23. Asist. drd. Oana Găianu - pagina personală

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

 1. Ing. Ioana VARADI
 2. Ing. Carmen MOTORGA
 3. Ing. Tatiana DUŢĂ
 4. Ing. Andreea TIRIAN
 5. Ing. Alin NĂSĂUDEAN
 

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii de la nivelul Departamentului Inginerie Electrică şi Informatică Industrială

 • Preşedintele comisiei
  Conf.univ.dr. IONEL MUSCALAGIU
 • Coordonator comisie
  Șef lucr.dr. MIHAELA OSACI
 • Referent cu evaluarea şi analiza calităţii pe linie didactică
  Conf.dr.ing. ANGELA IAGĂR
 • Referent cu evaluarea şi analiza calităţii pe linie de cercetare
  Șef lucr.dr.ing.CORINA CUNŢAN
 • Reprezentant al studenţilor
  Stud. DIANA JOLTVINSCHI-MĂRGĂRIT

Institut

ADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro

Institut
 
Sigla Română English