REGULAMENTE


 • Regulamentul şi criteriile de acordare a gradaţiilor de merit
 • REGULAMENTUL CADRU de organizare şi funcţionare a CONSILIULUI FACULTĂŢII DE INGINERIE HUNEDOARA
 • Regulamentul de organzare şi desfăşurare a procesului de învăţământ de formare iniţială din Universitatea "Politehnica" din Timişoara.
 • Reglementări privind accederea, pe parcursul studiilor, la finanţare de la bugetul statului, a studenţilor admişi în regim cu taxă.
 • Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie în Universitatea Politehnica Timişoara.
 • Dispoziţii privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în Universitatea "Politehnica" din Timişoara.
 • Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ la ciclul de studii "master" din Universitatea "Politehnica" din Timişoara.
 • Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ la ciclul de studii "licenţă" din Universitatea "Politehnica" din Timişoara.
 • Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de nivel doctorat în Universitatea "Politehnica" din Timişoara.
 • Regulament de ordine interioară.
 • Regulament privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a practicii studenţilor în UPT.

 • Institut

  ADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
  TEL: +40 (0)254 207502
  +40 (0)254 207500
  FAX: +40 (0)254 207501
  E-mail: decan@fih.upt.ro

  Institut
   
  Sigla Română English