Program de cercetare

Activitatea de cercetare ştiinţifică la Facultatea de Inginerie Hunedoara din Universitatea "Politehnica" din Timişoara se desfăşoară la nivelul departamentelor. Ea se bazează pe strategia de promovare a cercetarii multidisciplinare si pe priorităţile noilor tehnologii şi este efectuată de către colective formate din cadre didactice, doctoranzi şi studenţi din anii terminali sau masteranzi. Din punct de vedere administrativ, cercetarea este organizată la nivel de centru de cercetare, acreditat de catre CNCSIS.
Activitatea de cercetare ştiinţifică s-a concretizat prin participarea cadrelor didactice la programele de cerectare interne şi internaţionale:
 • Programe interne:
  • PLANUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SI INOVARE/PNII - PROGRAMUL 4 PATRENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE
  • PNCDI 1999-2006
  • PROGRAM CEEX
  • GRANTURI CNCSIS
 • Fonduri structurale:
  • PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE
  • PROGRAM IMPACT
 • Programe internaţionale
 • Proiecte PHARE

Institut

ADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro

Institut
 
Sigla Română English