OFERTA DE STUDII


A. DOMENII ŞI SPECIALIZĂRI (ÎNVATAMÂNT DE LUNGĂ DURATĂ)


Ingineria autovehiculelor - Autovehicule rutiere
Inginerie electrică - Inginerie electrică şi calculatoare
Ştiinţe aplicate - Informatică industrială
Ingineria mediului - Ingineria valorificării deşeurilor
Inginerie şi management - Inginerie economică în domeniul mecanic
Inginerie şi management - Inginerie economică în industria chimică şi de materiale

 

B. CURSURI POST-UNIVERSITAREC. CURSURI DE SPECIALIZARE


 

D. MASTER


Pentru absolvenţii ciclului de studii LICENŢĂ – 4 ani


 

E. DOCTORAT


Domeniul fundamental
Domeniul de doctorat
Conducători de doctorat
Ştiinţe inginereşti
Ingineria materialelor

Prof.dr.ing. Teodor HEPUŢ
Prof.dr.ing. Ioan ILCA
Prof.dr.ing. Socalici Virginia Ana

Ştiinţe inginereşti
Inginerie electrică

Prof.dr.ing. Pănoiu ManuelaInstitut

ADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro

Institut
 
Sigla Română English