Concursul „Ioan de Sabata”

Concursul „Ioan de Sabata” pentru activitățile educaționale, de predare și tutoriere în Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Inginerie din Hunedoara, se va desfășura in perioada 28.10-29.11, in conformitate cu Regulamentul Instituțional.

CALENDARUL Concursului „Ioan de Sabata” pentru activitățile educaționale, de predare și tutoriere în Universitatea Politehnica Timișoara / Facultatea de Inginerie Hunedoara

  22.11-04.12.2023 - depunere candidaturi și aplicație participanți
  05.12-07.12.2023 – întrunire comisie de concurs la nivel de facultate, analizare aplicații, ierarhizare, notare
  07.12.2023 - afișarea rezultatelor și transmiterea spre Rectorat
  08.12.2023 – aprobarea Consiliului de Administrație
  08.12-12.12.2023 – Întrunirea Comisiei de Învățământ a Senatului pentru stabilirea premiului „Inovație în Educație”

Componența comisiei de concurs:

 • Președinte Conf.univ.ec.dr.ing. GELU-OVIDIU TIRIAN, decanul FACULTĂȚII DE INGINERIE DIN HUNEDOARA
 • Membru 1 Conf.dr. GABRIEL MUGUREL DRAGOMIR, directorul DPPD-UPT
 • Membru 2 Ing. BIANCA ȘUTA, SC MEMORY SRL HUNEDOARA
 • Membru 3 Stud. RIF RALUCA, an I IMDDIM
 • Membru 4 Stud. LUP NATALIA-ROXANA, an IV IEC
 • Secretar Ing. GYONGYI BITTERMANN

REZULTATE FINALE CONCURS „IOAN DE SABATA”
FACULTATEA DE INGINERIE DIN HUNEDOARA

 1. Conf. univ. dr. Ionel MUSCALAGIU - sumă finală punctaj: 14
 2. Conf. univ. dr. ing. Imre KISS - sumă finală punctaj: 10
 3. Lector dr. Mihaela POPA - sumă finală punctaj: 6

În urma deciziei comisiei de concurs, a fost stabilit drept câștigător:

 • Domnul Conf. univ. dr. Ionel MUSCALAGIU


Institut

ADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro

Institut
 
Sigla Română English