INFORMAŢII STUDENŢI

Ghidul de redactare a lucrărilor de finalizare a studiilor începând cu anul universitar 2022

Ghidul de redactare a lucrărilor de finalizare a studiilor (ciclurile de licență și master) în format digital.

Ghidul Studentului UPT pentru anul universitar 2022-2023

Ghidul studentului UPT pentru anul 2022-2023 în format digital.

INFORMARE

Informarea 17444/12.07.2022 cu privire la taxele anuale de studii pentru anul universitar 2021-2022. Taxele de studii aferente semestrelor 1 și 2 ale anului universitar 2021-2022 pot fi plătite cu penalizare până în data de18.08.2022. Documentul poate fi consultat la acest link.

Rezultatele procesului de evaluare a dosarelor de candidatură în vederea alocării unui laptop

Proces verbal rezultate

INFORMARE

Informarea 6103/15.04.2021 cu privire la taxele anuale de studii pentru anul universitar 2021-2022. Documentul poate fi consultat la acest link.

INFORMARE

Informarea 6105/15.04.2021 cu privire la taxele de admitere pentru anul universitar 2021-2022. Documentul poate fi consultat la acest link.

Modul de depunere al dosarului pentru acordarea burselor sociale pentru semestrul II al anului universitar 2020-2021

Persoane de contact cu atribuţii în rezolvarea problemelor administrative

Informaţii referitoare la prezentarea la examenul de licenţă/diplomă a studenţilor din anii terminali


Institut

ADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro

Institut
 
Sigla Română English