Cadre didactice coordonatoare de grupă 2020–2021


AnGrupaCoordonatori
L1 IEC 7 Șef lucr. dr. ing. Lucian GHERMAN
Șef lucr. dr. Mihaela POPA
IIND 927 Șef lucr. dr. ing. Adela BERDIE
Asist. drd. ing. Cezara RAȚ
AR 827
AR 828
Șef lucr. dr. ing. Adina BUDIUL BERGHIAN
Șef lucr. dr. ing. Corneliu BIRTOK-BĂNEASĂ
IMAN 721 Șef lucr. dr. ing. Imre Zsolt MIKLOS
IVD 7 Șef lucr. dr. ing. Daniela Cătălina MILOŞTEAN
Șef lucr. dr. ing. Mihaela Corina FLORI
L2 IEC 6 Conf. dr. ing. Gabriel Nicolae POPA
Șef lucr. dr. ing. Marcel TOPOR
IIND 926 Conf. dr. Diana BISTRIAN
Prof. dr. Dan Ludovic LEMLE
AR 826 Conf.dr.ing. Vasile CIOATĂ
IMAN 720 Șef lucr. dr. ing. Gabriela Cornelia MIHUŢ
IVD 6 Asist. dr. ing. Sorina ȘERBAN
L3 IEC 5 Șef lucr. dr. ing. Raluca ROB
Asist. drd. Oana GĂIANU
IIND 925 Șef lucr. dr. Diana Monica STOICA
Asist. dr. ing. Loredana GHIORMEZ
AR 825 Conf. dr. ing. Sorin Aurel RAŢIU
IEDM 630 Șef lucr. dr. ing. Cristina Carmen MIKLOS
IVD 5 Șef lucr. dr. ing. Laura Maria BENEA
L4 IEC 4 Conf. dr. ing. Angela IAGĂR
Șef lucr. dr. ing. Stela RUSU ANGHEL
IIND 924 Șef lucr. dr. Mihaela OSACI
AR 824 Conf. dr. ing. Camelia PINCA BRETOTEAN
IEICM 630 Șef lucr. dr. ing. Erika Monica POPA
IVD 4 Şef lucr.dr.ing. Vasile PUŢAN
M1 SAUIEE 17 Șef lucr. dr. ing. Ioan BACIU
TIIE 12 Șef lucr. dr. ing. Corina CUNŢAN
IMDDIM 11 Conf. dr. ing. Erika Diana ARDELEAN
IMSM 11 Șef lucr. dr. ing. Amalia Ana DASCĂL
MTAIA 11 Șef lucr. dr. ing. Ana JOSAN
M2 SAUIEE 16 Prof. dr. ing. Sorin DEACONU
TIIE 11 Șef lucr. dr. ing. ec. Corina Maria DINIŞ
IMDDIM 10 Conf. dr. ing. Marius ARDELEAN
IMSM 10 Conf. dr. ing. Teodor VASIU
MTAIA 10 Conf. dr. ing. Imre KISSInstitut

ADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro

Institut
 
Sigla Română English