Cadre didactice coordonatoare de grupă 2021–2022


AnGrupaCoordonatori
L1 IEC Conf. dr. ing. Angela IAGĂR
Șef lucr. dr. ing. Stela RUSU ANGHEL
IIND Șef lucr. dr. Mihaela OSACI
AR Conf. dr. ing. Camelia PINCA BRETOTEAN
Șef lucr. dr. ing. Adina BUDIUL BERGHIAN
IMAN Șef lucr. dr. ing. Erika Monica POPA
Prof. dr. ing. Ana Virginia SOCALICI
IVD Șef lucr. dr. ing. Daniela Cătălina MILOŞTEAN
Şef lucr.dr.ing. Vasile PUŢAN
L2 IEC Șef lucr. dr. ing. Lucian GHERMAN
Șef lucr. dr. Mihaela POPA
IIND Șef lucr. dr. ing. Adela BERDIE
Asist. drd. ing. Cezara RAȚ
AR Șef lucr. dr. ing. Corneliu BIRTOK-BĂNEASĂ
IMAN Șef lucr. dr. ing. Imre Zsolt MIKLOS
IVD Șef lucr. dr. ing. Mihaela Corina FLORI
L3 IEC Conf. dr. ing. Gabriel Nicolae POPA
Șef lucr. dr. ing. Marcel TOPOR
IIND Conf. dr. Diana BISTRIAN
Prof. dr. Dan Ludovic LEMLE
AR Conf.dr.ing. Vasile CIOATĂ
IEICM Șef lucr. dr. ing. Gabriela Cornelia MIHUŢ
IVD Asist. dr. ing. Sorina ȘERBAN
L4 IEC Șef lucr. dr. ing. Raluca ROB
Asist. drd. Oana GĂIANU
IIND Șef lucr. dr. Diana Monica STOICA
Asist. dr. ing. Loredana GHIORMEZ
AR Conf. dr. ing. Sorin Aurel RAŢIU
IEDM Șef lucr. dr. ing. Cristina Carmen MIKLOS
IVD Șef lucr. dr. ing. Laura Maria BENEA
M1 TIIE Șef lucr. dr. ing. ec. Corina Maria DINIŞ
IMDDIM Conf. dr. ing. Marius ARDELEAN
IMSM Șef lucr. dr. ing. Amalia Ana DASCĂL
MTAIA Conf. dr. ing. Imre KISS
M2 SAUIEE Șef lucr. dr. ing. Ioan BACIU
TIIE Șef lucr. dr. ing. Corina CUNŢAN
IMDDIM Conf. dr. ing. Erika Diana ARDELEAN
IMSM Conf. dr. ing. Teodor VASIU
MTAIA Șef lucr. dr. ing. Ana JOSANInstitut

ADRESA: Str. Revoluţiei nr. 5, cod 331128, Hunedoara, Romania
TEL: +40 (0)254 207502
+40 (0)254 207500
FAX: +40 (0)254 207501
E-mail: decan@fih.upt.ro

Institut
 
Sigla Română English